Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

ENKEL NETTADRESSE OG E-POST FOR SKOLER

Det er mulig for norske skoler å ha nettadressen skolenavn.skole.no og e-postadressen skolenavn@skole.no, hvor skolenavn er navnet på skolen. Det er også mulig med e-postadresser av typen fornavn.etternavn@skolenavn.skole.no

KUN FOR LEVERANDØRER AV NETT-TJENESTER TIL SKOLENE!

Tidligere kunne enkeltskolene bestille denne tjenesten direkte fra dette nettstedet. Dette er det nå slutt på! (De skolene som allerede har en avtale, vil kunne videreføre denne.) Nå må det bestilles via andre nettleverandører som leverer nett-tjenester til skolene. Som nettleverandører inngår også kommuner som eventuelt drifter nettet og nettside-løsningene til skolene sine.

Hvis du som leser dette er en enkeltskole som ønsker denne tjenesten, kan Skoleveven anbefales. De leverer en utmerket nettsideløsning til skolene som er enkel å oppdatere og vedlikeholde, og hvor det er svært enkelt for hver klasselærer å oppdatere informasjon som angår sin klasse, hvis ønskelig. Inkludert i denne tjenesten fra Skoleveven inngår underdomener fra skole.no hvis dette ønskes.

Alle nett- eller tjenesteleverandører til skolene vil kunne bestille disse underdomenene og evt. e-postadressene fra nettstedet skole.no. Det er imidlertid satt en minimumsgrense for bestilling på minst 10 underdomener.

2 GODE GRUNNER

Det er i alle fall 2 gode grunner til å benytte seg av en slik løsning.

For det første får skolen en enkel nettadresse, som både er lettere å huske og mer elegant å bruke på brev og informasjonsskriv, enn en lengre eller vanskeligere adresse.

For det andre kan skolen bruke den samme nettadressen (og e-postadressen) hele tiden, uansett om den virkelige nettsiden flyttes rundt på forskjellige servere. Da er det bare å gi Skolehjelperen beskjed om nye nettadresser, så vil dette bli oppdatert. En leser utenfra trenger ikke lenger å lete etter en side som ikke finnes på en "gammel" nettadresse, og oppføringer i alle slags lister og kataloger trenger ikke lenger å bli oppdatert.

2 TYPER TJENESTER

Det er to typer underdomener/e-postadresser. En enkel forwarding, eller en mer avansert DNS- og MX-peking. Prisen per underdomene er den samme uavhengig av hvilken types som bestilles.

Den enkleste tjenesten er enkel forwarding av underdomenet skolenavn.skole.no og e-postadressen skolenavn@skole.no til en skoles allerede eksisterende nettside og e-postadresse.

En mer avansert metode er DNS-peking (A-records) og evt MX-peking til serveren til skolens nett-/tjensteleverandør. Denne sørger deretter for at domene og evt. e-postadresser fungerer for skolene. MX-pekingen medfører at skolens nett-/tjenesteleverandør selv setter opp et ubegrenset antall e-postadresser av typen fornavn.etternavn@navn.skole.no uten at det koster mer. Det blir eventuelt opp til nett-/tjenesteleverandøren å fakturere videre til skolene oppsettet av e-postadresser.

PRIS PÅ TJENESTEN

Ordinær pris er 300 kroner per underdomene (inkl. e-postadresse) per år. I tillegg kommer mva. Det må minimum bestilles (betales for) 10 underdomener, uansett om det ikke er behov for dette antallet. Det gis rabatt ved bestilling av mange underdomener (henholdsvis 50 og 100 underdomener). Fellesfaktura vil bli sendt ut til nett-/tjenesteleverandøren (ikke til hver enkelt skole) i begynnelsen av året for det antallet domener som er bestilt. Det er fritt å legge inn flere underdomener i løpet av året, og for disse vil det bli sendt ut en justeringsfaktura i slutten av året, evt. sammen med neste års faktura. Faktura blir fortrinnsvis sendt ut per e-post.

Pris per underdomene per år:

10 eller flere underdomener: 300 kroner (+ mva)

50 eller flere underdomener: 250 kroner (+ mva)

100 eller flere underdomener: 200 kroner (+ mva)

Faktura vil bli sendt ut for det antallet underdomener som bestilles. Hvis antallet bestilte underdomener i løpet av året passerer en grense for lavere pris (grunnet nye bestillinger), vil nye underdomener kun belastes denne lavere prisen.

Kontakt post@skole.no for bestilling eller nærmere informasjon.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 1. mai 2006 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant