Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Sosialistisk Venstrepartis skolepolitikk 2001

Utdanning handler om framtida. SV mener at satsing på utdanning er å sikre fremtidig norsk konkurransedyktighet, demokrati og en bedre fordeling. SV vil flytte investeringer fra oljeindustrien til utdanningsområdet. I år bruker Norge 20,1 milliarder på oljeboring. En nedtrapping av dette vil gjøre at oljen varer lenger, sikre en bærekraftig utvikling, åpne for alternative energikilder og ikke minst: gjøre det mulig å satse fremtidsrettet. Satsing på utdanning må gå hele veien fra skolefritidsordningen til doktorgradsutdanningen.

Bedre og billigere SFO: SV vil ha maxpris i skolefritidsordningen på 760 kroner for første barn og 380 kroner for andre og tredje barn. Personalet i SFO skal ha pedagogisk kompetanse.

Arbeidsmiljø for elever og studenter: SV har fått flertall i Stortinget for en forpliktende arbeidsmiljølov for elever og studenter, men Regjeringen følger ikke opp. En slik lov betyr et skikkelig redskap for barn og unge til å slå i bordet og kreve oppussing og opprustning, og ha rett til det.

Opprustning av forfalne skolebygg: SV vil ruste opp skolebyggene, og har foreslått å begynne med 10 milliarder til grunnskolen over fire år.

Bort med egenandeler: SV vil ha bort alle egenandelene i grunnskolen. De er i dag anslått til ca 206 millioner kroner i året. Læringsopplegg og fellesarrangementer bør ikke finansieres ved hjelp av egenandeler.

Nei til A4 skolen: SV vil åpne for mer frihet for den enkelte skole i fastsettelsen av innholdet i skolen. Kontakt med arbeidsliv og lokalsamfunn, prosjektarbeid og selvstendighet er viktige stikkord. Elever som får ansvar, tar ansvar, og elever som får arbeide med noe meningsfylt og være i kontakt med omverdenen er mer inspirerte elever.

Gratis skolebøker: SV vil ha gratis skolebøker og læremateriell i videregående skole. SV har foreslått et eget elevstipend som skal dekke de utgifter elever har til slikt utstyr.

Bedre studiefinansiering: SV vil ha en studiefinansiering til å leve av og med, både under og etter studiene. SV har foreslått å øke studiestøtten til 100 000 kroner i året, og stipendandelen til 40% allerede fra høsten av. SV vil ha inntektsavhengig tilbakebetaling av studielån.

Det er ingen grunn til å vente med å løse et åpenbart problem. Studenter som begynner å studere i høst, taper 10 000 kroner fordi de ikke ventet et år.

Lik rett til god utdanning: SV vil ha økt fokus på studiekvalitet og studentrettigheter, og større ressurser til høyere utdanning og forskning. SV har fått gjennomslag for en kraftig opptrapping av forskningsmidlene. SV vil bygge 3000 billige utleieboliger i året i tillegg til studentsamskipnadenes studentboliger.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Sosialistisk Venstreparti mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant