Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Senterpartiets skolepolitikk 2001

Enhetsskolen må danne grunnlaget for skolepolitikken slik at alle, uavhengig av sosial bakgrunn, personlige forutsetninger, bosted og økonomi, skal ha likeverdig mulighet til utdanning.

Utdanningen skal stimulere egenutvikling, interesse for å søke kunnskap og evne til kritisk vurdering.

Den enkelte må gis ansvar for egen adferd og læring.

Det må legges vekt på samarbeidsevne, toleranse, solidaritet og erfaringsbasert læring.

Utdanningens mål er å gi mennesket faglig innsikt, etiske grunnholdninger og ferdigheter som gir personlig utvikling og mulighet for meningsfullt arbeid og inntekt.

Skolen skal være en ressurs og en aktiv del av lokalsamfunnet. I tillegg til å bringe lokalt stoff inn i undervisningen, må lokalsamfunnet bli en del av skolen. Opplæringen i grunnskolen må gi en forståelse av lokalsamfunnets historie og funksjon, og opplæring i arbeidsoppgaver som også i framtida må løses i lokalsamfunnet.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Senterpartiet mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant