Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Rød Valgallianses skolepolitikk 2001

Skolen sin oppgave i samfunnet, også under kapitalismen, er å sørge for at den herskende klassen får den arbeidskraften som trengs - og å reprodusere samfunnsmennesket i vid forstand. Etter krigen har den herskende klassen trengt stadig mer utdanna arbeidskraft, og sammen med arbeiderklassens kamp for lik rett til utdanning for alle, har det blitt 9-årig grunnskole, eller enhetsskolen.

RV mener at det er viktig å slå ring rundt enhetsskolen og forsvare den på det sterkeste. Enhetsskolen er en viktig del av grunnskolen. Det handler om at alle barn og ungdommer har rett til utdanning, samme hvor i landet de bor, samme hvor mye foreldrene tjener, uavhengig av kjønn og nasjonalitet eller hvilken skole og klasse de går i. Det vil si at staten må ta ansvaret for utdanninga. Det vil si nei til den stadige delegeringen av "ansvar" for skole nedover i systemet. Det vil si at all skolegang og alle studium må være gratis. Det vil si nei til alle former for skolepenger. Økt delegering fra staten sin side blir en ansvarsfraskrivelse, og den øker forskjellene mellom skolene sterkt, og truer med det den like retteRV slåss ikke bare for å forsvare alle sin like rett til utdanning. RV vil også ha et endret verdigrunnlag i skolen. RV vil ha vekk den kristne formålsparagrafen fordi den er udemokratisk. RV vil l ha en religions- og livsnøytral offentlig skole. Kristen formålsparagraf og obligatorisk kristendomsundervisning i skolen bryter med retten til religions- og livssynsfrihet. RV vil slåss for den offentlige enhetsskolen og mot KRL-faget. RV er konsekvent mot alle former for religiøse grunnskolern til utdanning.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Rød Valgallianse mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant