Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Naturlovpartiets skolepolitikk 2001

Dagens utdannelse gir ingen kunnskap om bevissthet og ingen vitenskapelig underbygget teknologi for å utvikle den. Denne fundamentale feilen er den egentlige kilden til alle problemer innen utdannelsen i dag.

Læring involverer tre komponenter, studenten, faget som studeres og læringsprosessen.

Helhetlig utdannelse kan ikke bare være informasjonsbasert.

Utdannelsen er i dag i hovedsak informasjonsbasert. Det vil si at av de tre komponentene som er involvert i læringsprosessen, er det kun selve informasjonen man er opptatt av. Informasjonsbasert utdannelse er fragmentert og vil aldri fullt ut utvikle de nødvendige egenskaper dagens utfordringer krever. Studenter bedømmes ut fra evnen til å oppfatte begrep og materiale. Det som mangler i utdannelsesprosessen, er utvikling av studenten og læringsprosessen. Utdannelse burde først og fremst utvikle studentens bevissthet (kunnskapsbeholderen) og derved utvikle intelligens og kreativitet, som er selve læringsgrunnlaget.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Naturlovpartiet mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant