Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Høyres skolepolitikk 2001

Gjøre læreryrket generelt mer konkurransedyktig når det gjelder lønn, og ved å gi skoleledelsen muligheter til å belønne de dyktigste spesielt.

Foreldre skal ha rett til å velge skole for sine barn.

Alle som ønsker, og som tilfredsstiller visse minimumskrav, skal få starte privatskole.

Høyre vil at pengene fra det offentlige skal følge eleven.

Innføre nasjonale tester i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, natur- og miljøfag og teoridelen i fagene heimkunnskap og kroppsøving.

Innføre systematisk evaluering av undervisningen.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Høyre mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant