Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Fremskrittspartiets skolepolitikk 2001

Barn og ungdom skal ha rett og mulighet til utdannelse og opplæring etter evner og anlegg.

Den offentlige finansiering skal følge eleven som står fritt til å søke den skole som eleven/foresatte foretrekker.

Myndighetene skal gi offentlige og private skoler likeverdige betingelser.

Skolen skal, sammen med hjemmet, bidra til å utvikle barn og ungdoms ansvarsfølelse, pliktfølelse, dannelse og selvtillit.

Kvaliteten i den faglige utdannelsen må ligge på et høyt internasjonalt nivå.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Fremskrittspartiet mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant