Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

STATISTIKK

Tirsdag 28. november 2006 passerte nettstedet Skolehjelperen totalt 7 millioner sidevisninger siden oppstarten 4. mai 2000. Det tok nesten to og et halvt år (29 mnd.) å nå den første millionen. Den andre millionen tok litt over ett år (14 mnd) å nå, den tredje millionen tok omlag 10 mnd, den fjerde tok drøye 7 mnd, mens den femte, sjette og sjuende tok omlag 6 mnd hver.

Under er det listet opp noen hendelser i Skolehjelperens besøkstall:

Beste dag: 13 112 sidevisninger (18. mai 2006)
Beste uke: 64 234 sidevisninger (18. mai - 24. mai 2006)
Beste mnd: 237 672 sidevisninger (januar 2007)

Oppstart: 4. mai 2000
1. million: 21. oktober 2002
2. million: 18. desember 2003
3. million: 24. oktober 2004
4. million: 4. juni 2005
5. million: 25. november 2005
6. million: 18. mai 2006
7. million: 28. november 2006

Skolehjelperen har et besøk som for tiden ligger på omlag 7 000 sidevisninger om dagen. Dette tilsvarer omlag 49 000 sidevisninger i uka, eller 210 000 sidevisninger i måneden. Det kan legges merke til at besøket varierer i takt med skoleferiene, med kraftig nedgang spesielt til jul, påske og sommer. Også vinterferie og høstferie har en viss nedgang.

Statistikk

Figuren over viser gjennomsnittelig antall sidevisninger over en periode på de siste 7 dagene. Dermed blir alle ukedagene med i gjennomsnittet. Vanligvis varierer besøket ganske mye mellom de forskjellige ukedagene, og det er mandag-torsdag som har det høyeste besøket, mens lørdag er den klart minst besøkte dagen.

Figuren under viser det totale antallet sidevisninger, måned for måned.

Sidevisninger måned for måned

Hvis du har lyst til å annonsere på Skolehjelperen, se Annonsering for nærmere informasjon.

© Skolehjelperen 2000-2007
Oppdatert 1. januar 2007 av post@skole.no

Om Skolehjelperen

Kontakt Skolehjelperen
Statistikk
Annonsering
Samarbeidspartnere
Hvem er Skolehjelperen
Lenking til Skolehjelperen
Hvorfor Skolehjelperen
Design/Grensesnitt
Domenet skole.no
Takk til...
blyant