Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

DOMENET skole.no

Skolehjelperen registrerte domenet skole.no torsdag 4. mai 2000. Det var samtidig som nye domeneregler gjorde det mulig å registrere generelle ord. Ifølge Computerworld (nummer 35, fredag 5. mai 2000) var det et rush av registreringssøknader til Norid (den organisasjonen som behandler søknadene) da de nye reglene trådte i kraft klokken 12:00.

Det som er litt artig, er at det var nettopp skole.no som var det aller første domenet som ble behandlet og godkjent etter de nye reglene, og dermed også fikk omtale i det nevnte Computerworld. Det var kommet inn over 1300 søknader før det var gått 3 timer, og av disse var det 6 som hadde søkt om skole.no. Skolehjelperen var først av alle!

© Skolehjelperen 2000-2007
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Om Skolehjelperen

Kontakt Skolehjelperen
Statistikk
Annonsering
Samarbeidspartnere
Hvem er Skolehjelperen
Lenking til Skolehjelperen
Hvorfor Skolehjelperen
Design/Grensesnitt
Domenet skole.no
Takk til...
blyant