Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

HVEM ER SKOLEHJELPEREN?

Skolehjelperen er et nettsted som drives på hobbybasis av meg, Sigbjørn Aune. Det er flere grunner til at jeg startet nettstedet. En viktig grunn er at jeg liker å hjelpe andre, og tenkte at et slikt nettsted kanskje kunne være til hjelp for elever og lærere, så vel som foreldre og andre som er interessert i skolen. En annen grunn til at jeg startet Skolehjelperen, er at jeg synes det er interessant å legge merke til den endringen som skjer i skolen. Denne forandringen, som jeg mener vil føre til at elevene får stadig større ansvar for egen læring, får jeg mulighet til å følge på nært hold med et slikt nettsted.

Portrett Jeg nevnte at jeg driver nettstedet på hobbybasis. Til daglig jobber jeg som forsker og prosjektleder innen UAV (Unmanned Aerial Vehicles - ubemannede fly), og derfor blir det kvelder og helger som må tas i bruk til Skolehjelperen. Jeg er 36 år, og har også en kone som krever sin del av fritiden min :)

Selv om jeg har startet et skole-nettsted, har jeg ingen utdannelse innen pedagogikk (undervisningslære). Men jeg jobbet ett år som datalærer da jeg var nyutdannet sivilingeniør. Senere jobbet jeg ett år på en hjelpemiddelsentral med å finne ut om, skaffe og tilpasse databaserte hjelpemidler for funksjonshemmede. Også her inngikk det en del opplæring; mesteparten som individuell veiledning til de funksjonshemmede om bruken av hjelpemidlene. Etter dette igjen jobbet jeg 2 år som stipendiat ved NTNU (universitetet i Trondheim). Også her var en del av arbeidet innen opplæring, denne gangen for sivilingeniørstudenter.

Det som jeg har likt aller best ved alle disse jobbene, er når jeg har kunnet hjelpe andre. Uten denne erfaringen, ville jeg nok aldri ha forsøkt å starte opp en slik nettside.

© Skolehjelperen 2000-2007
Oppdatert 30. august 2004 av post@skole.no

Om Skolehjelperen

Kontakt Skolehjelperen
Statistikk
Annonsering
Samarbeidspartnere
Hvem er Skolehjelperen
Lenking til Skolehjelperen
Hvorfor Skolehjelperen
Design/Grensesnitt
Domenet skole.no
Takk til...
blyant