Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT

Søk etter skolenyheter fra en mengde aviser og nettsteder!

Det finnes etter hvert flere nettsteder på nettet hvor du enkelt kan søke etter nyheter fra mange norske aviser, magasiner og nettsteder på en gang. Ved å gå inn på sidene, er det bare å skrive inn et søkeord, så får du opp alle nyheter som inneholder dette ordet.

To slike nettsteder er Webavisen og Mylder.no. Ved å klikke på de ulike søkeordene under, får du automatisk opp en liste fra Mylder.no med de siste nyhetene som inneholder dette ordet.

Noen tips:

* Hvis du holder SHIFT-tasten inne når du klikker på det søkeordet som du vil lese nyheter om, får du nyhetene opp i et nytt vindu.

* Ikke alle nyhetene som kommer opp, handler om skole. F.eks. kan jo "mobbing" skje både på skolen, i arbeidslivet og ellers.

skole - barneskole - ungdomsskole - grunnskole - videregående

elev - student - lærer - rektor

lekse - eksamen - karakter

undervisning - utdanning

mobbe - mobbing

Lenker til steder med skolenyheter

Tidligere ble det lagt ned mye tid i å lese gjennom ulike aviser på nettet, for å finne og skrive et sammendrag av alle skolenyheter. Slik som situasjonen er nå, tar dette dessverre for lang tid. Hvis du ikke vil bruke mylder.no for å søke etter skolenyheter, kan du lese skolenyheter fra nettsteder eller aviser som har egne sider for skole og utdanning. Noen av disse er listet opp under.

Utdanning.no
Dette er utdanningsdepartementets nettsted med blant annet skolenyheter.

Stavanger Aftenblad - Jobb og utdanning

Adresseavisen - Skole og utdanning

Dagsavisen - Utdanning

Aftenposten - Utdannelse

Utdanning (Utdanningsforbundet)
Utdanningsforbundet har et nettmagasin som heter Utdanning. Her er det daglige nyhetsoppdateringer innen skolefronten. (Bare husk at en del av sakene som presenteres kan være noe farget av den fagforeningen for lærere som jo Utdanningsforbundet tross alt er.)

Tidligere skolenyheter hos Skolehjelperen
I tilfelle det ønskes å lese gjennom skolenyheter som tidligere er samlet av Skolehjelperen, kan disse leses her. Disse er eldre enn oktober 2002.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 27. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant