Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 15 (8. april - 14. april, 2002)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Rektor "fikk kjeft", sluttet på dagen
En rektor i Skodje fikk kraftig refs av kommuneledelsen fordi han trente et fotballag på fritiden. Hans overordnede mente at rektoren burde ha avklart dette med henne på forhånd, enda det ikke finnes noen retningslinjer som tilsier at han burde ha gjort det. Rektoren tok konsekvensen av det han mente var ufortjent behandling, og sa opp på dagen. Han har allerede mottatt to nye jobbtilbud.
[VG 9. april]

Elever tar heldagsprøve på hotell
Inneklimaet på Skien vgs er forferdelig dårlig. Så dårlig er det, at det nå er bestemt at elevene skal avholde heldagsprøve i norsk på ett av byens hotell.
[Telemarksavisa 9. april]

Skolefrokost
Ved Selbakk ungdomsskole skal det serveres skolefrokost 3 dager i uka ut dette skoleåret. Hvert klassetrinn får en frokost hver i uka. Det skal undersøkes hvilken virkning skolefrokosten har på skolemiljøet.
[Adresseavisen 9. april]

Ny type muntlig eksamen?
Til neste år blir det en senere muntlig eksamen på vgs. Det er også mulig at selve eksamineringen vil forandres slik at den ikke får slik et preg av et forhør som den er nå. Kanskje skal elevene også få vite 2-3 uker i forveien hvilket fag de skal opp i, mot dagens 48 timer.
[Dagbladet 8. april]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant