Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 11 (11. mars - 17. mars, 2002)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Ingen nyhetsoppdatering i uke 12 og 13 (18. mars til 31. mars).

Narkolangere ved skolegården
Dagbladets egne journalister observerte hvordan flere elever ved Skedsmo vgs oppsøkte en bil utenfor skolegården i friminuttene. Bilen er eid av en mann som tidligere er straffet for narkotikasalg og mye annet. Rektor ved skolen ønsker nå å benytte narkohunder og tvungne urinprøver.
[Dagbladet 16. mars]

800 000 kroner til rektor for å slutte?
En rektor skal være tilbudt 800 000 kroner av Søgne kommune for å slutte i jobben.
[Fædrelandsvennen 16. mars]

OL-laget i matematikk
Finalen i Abel-konkurransen i matematikk er avholdt, og de 3 beste fra denne skal delta i den internasjonale matematikkolympiaden i Glasgow 21. - 31. juli.
[Aftenposten 15. mars]

Brus på eksamen
Studier viser at ved å innta sukkerholdig drikke, for eksempel brus, øker evnen til å huske. Det er spesielt korttidshukommelsen som blir bedre, og dermed også eksamensresultatet, viser studiene.
[Dagbladet 15. mars]

Oppmykning av teorikrav for yrkesfag?
Reform 94 krever at alle elever på yrkesfag må ha 2 år med teori før de kan starte med praksis. Dette har ført til at omlag 30 prosent har avbrutt utdanningen før de har startet på praksisdelen. Undervisningsministeren har nå startet på et oppmykningsarbeid av dette kravet, og SV har på egen hånd fremmet et forslag om saken som skal behandles på Stortinget denne uka.
[Byggmesteren]

Mer makt til rektor
En professor mener at norske rektorer må få mye større frihet, blant annet til å belønne gode lærere og bestemme klassestørrelsen.
[Aftenposten 12. mars]

Frivillig med kristendom i lærerutdanningen?
Norsk Lærerstudentlag og andre instanser mener at kristendomsfaget bør være frivillig i lærerutdanningen. Kristelig Folkeparti protesterer.
[Aftenposten 12. mars]

Leder ved kjøpesenter tar skulkere
En leder ved et kjøpesenter i Arendal har innledet et samarbeid med Stinta ungdomsskole. Rektor har gitt henne bilder av alle elevene, og hvis hun ser noen av dem i senteret i skoletiden, ringer hun rektor.
[VG 12. mars]

Vil ha slutt på kunnskapsløs undervisning
Regjeringen vil ha slutt på at lærere underviser i fag de verken har kunnskaper i eller motivasjon for å undervise. Spesielt gjelder dette matematikkfaget.
[Stavanger Aftenblad 12. mars]

Lærerstudenter fornøyde med lønna
I motsetning til for et par år siden, er nå langt flere lærerstudenter fornøyde med lærerlønna.
[Stavanger Aftenblad 11. mars]

Lærling besvarte eksamensoppgave med rocketekst
En elektrolærling besvarte en eksamensoppgave med sangtekst fra rockegruppa Black Sabbath. For dette fikk han karakteren 5, og klarte på denne måten å avsløre at "rettelæreren" ikke leste besvarelsene, men bare ga tilfeldige karakterer, noe han allerede hadde mistanke om. Han som utførte rettearbeidet (terningkastene) har nå gått tilbake til elektrikerarbeid (så får vi bare håpe at de røde og gule ledningene ikke behandles like tilfeldig som karakterene).
[Dagbladet 11. mars]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant