Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 6 (4. februar - 10. februar, 2002)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Elever mister skole
Hjelpepleiertilbudet ved Bø vgs, avdeling Seljord, blir lagt ned. Elever som ble lovet å få fullføre utdanningen ved denne skolen, må nå søke seg inn på andre skoler.
[Telemarksavisa 10. februar]

Ulovlig barneskole
Norsk Barnehjelp driver en skole i Sudan, men den har ikke fått godkjenning av myndighetene, og blir derfor betraktet som ulovlig.
[Telemarksavisa 8. februar]

Landets første to-språklige skole
Sola får landets første grunnskole, hvor norsk og engelsk blir sidestilte språk.
[Stavanger Aftenblad 7. februar]

Skal elevene skilles tidligere?
Kristin Clemet varsler at debatten om norske elever bør gå sammen så lenge som de gjør i dag, eller om de kanskje bør deles opp på et tidligere tidspunkt, kommer til å fortsette.
[Stavanger Aftenblad 6. februar]

Lærer ingenting om lesevansker!
Halvparten av landets lærerstudenter lærer ingenting om lese- og skrivevansker. Dette vurderer Clemet å gjøre noe med.
[Stavanger Aftenblad 6. februar]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant