Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 5 (28. januar - 3. februar, 2002)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Mer lønn til flinke lærere
En ny ordning går ut på at rektor skal plukke ut de flinkeste lærerne, eller de med spesielt ansvar, og gi dem en ekstra lønnsforhøyelse. Dette er nå gjort i de fleste fylker og kommuner. Typisk ekstralønn ligger på mellom 5000 og 6000 kroner.
[Aftenposten 2. februar]

Inge Lønning åpnet Oasen-skolen
Den omstridte Oasen-skolen hadde i januar sin første skoledag. Først på fredag ble skolen offisielt åpnet av Høyres Inge Lønning.
[Fædrelandsvennen 2. februar]

Gigantskole i Tromsø
Den største videregående skolen i Troms er Tromsdalen vgs i Trømsø. Den kan nå vokse fra dagens 530 elever, til nesten 900 elever hvis rektor og fylkesskolesjef får det som de vil. "Vi trenger ikke flere skoler, men større skoler", sier fylkesskolesjefen.
[Nordlys 1. februar]

Skoleassistent dømt for å gi hasj til elever
Hun var lærling innen barne- og ungdomsarbeid ved Garnes ungdomsskole i Bergen. Der ga hun hasj til to elever. Hun har innrømmet forholdet, og ble dømt til betinget fengsel (slipper å sone) og en bot på 5 000 kroner.
[Aftenposten 31. januar]

Rørleggerlimousin
I et forsøk på å få opp interessen for håndverksfagene, ble vestkantelever i går fristet med en kjøretur i limousin.
[Aftenposten 31. januar]

Skole vil privatisere renholdet
Vågsbygd skole i Kristiansand vil at private skal overta renholdet på skolen fra kommunen. Rektor på skolen hevder at dagens ordning er dyr, og i tillegg har de i årevis klaget til kommunen over hvor dårlig vaskejobben blir gjort, uten at de er blitt hørt.
[Fædrelandsvennen 29. januar]

Nytt nettsted for spesialundervisning
NordSpes er navnet på et nytt nettsted som i første rekke retter seg mot lærere og andre som arbeider med elever med særskilte behov i grunnskolen og vgs. Nettstedet finner du her.
[Dagsavisen 29. januar]

Vil styrke gym og heimkunnskap
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) mener at lærerstudenter må få obligatorisk undervisning i gymnastikk. Dagens elever blir stadig tykkere, og lærerne har stadig mindre kompetanse i kroppsøvingsfaget. Også heimkunnskapen vil SEF styrke.
[Dagsavisen 29. januar]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant