Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 4 (21. januar - 27. januar, 2002)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Matte gir bedre studiemuligheter
De som velger å fordype seg i matematikk på vgs, har flere og bedre studiemuligheter senere.
[Stavanger Aftenblad 25. januar]

"Lærere bør utplasseres!"
En leder for et NHO-prosjekt for partnerskapsavtaler mellom skoler og bedrifter i Rogaland, mener at lærerne bør ut i bedriftene og lære. Slik kan de bedre bli i stand til å motivere elevene og forklare hvorfor matematikk og naturfag er viktig.
[Stavanger Aftenblad 25. januar]

Vil forby skolebokreklame
Stortingsflertallet med Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, vil forby reklame i skolebøkene.
[VG 24. januar]

Reklame i skolen
En artikkel i Dagbladet kommenterer skolebokreklame.
[Dagbladet 23. januar]

Utdanningsforbundet vil ikke ha skolebokreklame
Utdanningsforbundet etterlyser en lov mot reklame i skolebøkene.
[Dagsavisen 23. januar]

Clemet godtar reklame i skolebøkene
Undervisningsminister Clemet sier at skolene selv kan bestemme hvilke bøker de vil bruke, og gjerne med reklame i.
[VG 22. januar]

Elever skeptiske til bokreklame
Elevorganisasjonen uttrykker stor skepsis til reklamefinansierte skolebøker.
[VG 22. januar]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant