Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 2 (7. januar - 13. januar, 2002)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Anmeldelse av storkjeftede elever?
Politiet i Sarpsborg ber lærerne om å anmelde elever som er storkjeftede. Grunnen er en tendens til at bråkmakere på skolen ofte ender opp som kriminelle senere.
[VG 12. januar]

Nettskole med over 600 elever
NettGymnaset har etter ett og et halvt års drift over 600 elever. NettGymnaset er en internettbasert videregående skole der du kan begynne når du vil, og levere oppgaver i ditt eget tempo.
[Tønsbergs Blad 11. januar]

Spesialisert lærerutdanning
Utdanningsforbundet ønsker å spesialisere lærerutdanningen. Allerede under studietiden bør lærerstudentene velge om de vil undervise 1.-7. klasse eller 5.-10. klasse.
[Aftenposten 11. januar]

Flere lærere fornøyde med lønnen
I en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå svarte 34 prosent av lærerne i 2000 at de var misfornøyde med lønnen. Fire år tidligere var dette tallet 44 prosent.
[Dagbladet 11. januar]

Lærer i folkeskikk
Høyre vil sette sosialarbeidere inn i klassene for å ta seg av bråkmakerne, og lære dem litt folkeskikk.
[Nettavisen 11. januar]

Lønn til lærerstudenter med hovedfag?
Utdanningsforbundet foreslår å gi studielønn til universitetsutdannede som velger å gå på lærerskolen. Grunnen er at skolen sårt trenger flere lærere med hovedfag, særlig lærere med realfag.
[Nettavisen 11. januar]

Barnevernsbarn mistrives på skolen
En ny undersøkelse viser at omlag hvert tredje barnevernsbarn (32 prosent) mistrives på skolen. Tilsvarende tall for andre elever er bare 10 prosent (selv om dette også selvfølgelig er alt for høyt).
[Vårt Land 11. januar]

Hoppgymnaset forsvinner!
Norsk hoppsport befinner seg for tiden på kulen. Hoppgymnaset på Heimdal ved Granåsen i Trondheim, som idretten selv mener er noe av det viktigste for å gjenreise norsk hoppsport, skal nå legges ned.
[Aftenposten 8. januar]

Idrett og kultur raseres på vgs!
Kutt i statsstøtten til de såkalte landslinjene ved de videregående skolene, medfører at 500 skoleplasser ved 9 forskjellige skoler legges ned fra neste høst.
[Aftenposten 8. januar]

Disiplin og leksekontroll
En undersøkelse viser at 7 av 10 lærere mener at god læring blir skapt med disiplin og leksekontroll. Lederen i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, er skuffet over at så mange lærere tyr til fortidens virkemidler.
[Aftenposten 8. januar]

Omstridt skole har åpnet
Den omstridte private Oasen-skolen, som fikk avslag på skolesøknadene sine av Ap-regjeringen, hadde mandag sin aller første skoledag etter at den nye trepartiregjeringen godkjente skoledriften.
[Fædrelandsvennen 8. januar]

Strupetak!
Anders Folkestad, som var leder i Lærerforbundet, som nå er en del av Utdanningsforbundet, mener at det er tatt et strupetak på videregående skoler. Fylkeskommunene mangler mellom en og to milliarder kroner, og resultatet kan bli nedskjæringer og nedleggelser.
[Dagbladet 7. januar]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant