Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 1 (31. desember - 6. januar, 2002)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Økt rente i Lånekassa
Tusenvis av kunder i Lånekassa risikerer en renteøkning på 0,3% fordi Stortinget endrer på reglene for hvordan denne renta skal beregnes. Dette vil utgjøre omlag 600 kroner i året hvis du har 200 000 kroner i studielån.
[Dagbladet 6. januar]

Åpen evaluering av skolene?
Et innlegg i Dagbladet tar for seg åpen evaluering av skole og lærere, høyere lønn til dyktige lærere (eller trynetillegg), samt at den faglige delen av skolen de senere årene er svekket, mens "metode" som sådan er blitt svært viktig.
[Dagbladet 5. januar]

Mer forsøksvirksomhet i skolene
Utdanningsminister Clemet ønsker mer forsøksvirksomhet i de norske skolene, og planlegger også å opprette et nettverk av forsøksskoler. Lederen av det nye Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, synes ministeren går for fort fram, og er ikke udelt begeistret for disse tankene.
[Dagbladet 5. januar]

Vgs-søknad på nettet
Elever fra Rogaland, Akershus og Telemark må i år søke videregående skole på nettet. Neste år følger resten av landet.
[Stavanger Aftenblad 4. januar]

Nytt fra Lånekassa
Det er en del endringer i rutiner for rentefritak, avdragsfritak, rentebinding og annet fra Lånekassa i år.
[Dagbladet 4. januar]

Skole angrepet av nyttårsraketter
En 17-åring ble nyttårsaften pågrepet av politiet etter å ha knust en rute på Solberg barneskole i Prestestranda, hvoretter han avfyrte flere nyttårsraketter inn i skolebygget. Bare tilfeldigheter hindret at skolen tok fyr.
[Telemarksavisa 3. januar]

Lønnstillegg for de beste lærerne
Skoledirektøren i Oslo har bedt rektorene ved hver skole plukke ut de 5 beste lærerne. Disse skal få lønnstillegg. "Trynetillegg", sier lærerorganisasjonene.
[Aftenposten 3. januar]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant