Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 50 (10. desember - 16. desember, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Slagsmål mellom lærer og elev
På tirsdag kom det til et skikkelig slagsmål mellom en lærer (rådgiver) og en elev på rådgiverens kontor ved Møglestu videregående skole i Lillesand (forøvrig skolen hvor undertegnede tilbragte sine 3 år). Bakgrunnen var en urinprøve eleven hadde avgitt for å sjekke narkotikamisbruk. Både lærer og elev hadde hovne øyne og andre merker i dagene etter slåsskampen. Eleven ble utvist fra skolen i fem dager. Saken er foreløpig ikke anmeldt av noen av partene. Andre elever ved skolen vil nå ha slutt på de nedverdigende urinprøvene de må levere hvis noen mistenker dem for narkotikamisbruk.
[Fædrelandsvennen 15. desember]

Jordskjelv i skolegården
Ved flere videregående skoler er det utplassert seismografer. Disse instrumentene som måler rystelser i bakken, er en del av et proskjekt ved Universitetet i Bergen.
[Aftenposten 15. desember]

Ingen fritak fra nynorsken
Utdanningsminister Kristin Clemet utelukker nå forsøk med fritak fra sidemålet. (I praksis ville det vært forsøk med fritak fra nynorsken.) Dette står i nokså stor kontrast til tidligere, da hun sa at hun ville se positivt på søknader om fritak fra sidemålet.
[Aftenposten 12. desember]

Vil fortsatt ha avgangseksamen
I en utredning er det foreslått å fjerne avgangseksamenene i ungdomsskolen, både den muntlige og den skriftlige. Dette går Lærerforbundet sterkt imot.
[Aftenposten 12. desember]

Alt var mye bedre før!
Vel, kanskje ikke alt! Men elevene på ungdomsskolen var mye bedre i matematikk på 60-tallet. Elever som nesten var ferdige med det første året på vgs, ble nylig testet med oppgaver fra en avgangseksamen i algebra for ungdomsskolen fra 60-tallet. Resultatet var at 95% strøk! En tidligere leder i Norsk Lektorlag mener at det er 90-tallets store skolereformer, som ble gjennomført over hodene på lærerne, som har skylden for nivåsenkningen.
[Aftenposten 12. desember]

Mobbeoffer anmelder skoler
Ei 16 år gammel jente anmelder nå barneskolene hun gikk på til politiet for ikke å ha grepet inn mot årelang mobbing fra medelever.
[VG 12. desember]

Skole bekrefter mobbing
Skolesjefen og en pensjonert rektor på en av de mobbe-anmeldte skolene, bekrefter at jenta ble mobbet.
[VG 12. desember]

Ulovlige elevbilder på nettet!
Tromsø kommune har lagt ut bilder av alle årets førsteklassinger med fullt navn på Internett. Dette er ulovlig uten god begrunnelse og tillatelse fra foreldrene, noe kommunen ikke har. Datatilsynet har nå bedt kommunen om forklaring.
[Nettavisen 12. desember]

Lærerne kurser hverandre
På Lovisenlund skole i Kristiansand har de ikke råd til å sende lærerne avgårde på dyre kurs. Derfor har lærerne begynt å holde kurs for hverandre.
[Fædrelandsvennen 12. desember]

Skolen trenger alternative lærekrefter
En skoleforsker ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, mener at andre yrkesgrupper enn lærerne må få slippe til hvis skolen skal klare å løse de faglige og sosiale utfordringene den står overfor.
[Dagsavisen 11. desember]

Noahs ark
Byåsen videregående skole skal snart bygges. Byggeprosjektet kalles Noahs ark, og de ansvarlige hevder at det skal bli Norges flotteste skole!
[Adresseavisen 11. desember]

Divisjon - det er vanskelig det!
Statistikken viser at mange elever som er ferdige med ungdomsskolen, ikke har bedre mattekunnskaper enn at de kan legge sammen og trekke fra. Ganging og deling er vanskelig, og prosent og brøk er "fremmedord".
[Aftenposten 11. desember]

Bråk i norske klasserom (1)
En undersøkelse viser at bortsett fra Hellas, er Norge det landet i Europa der elevene bråker mest.
[Aftenposten 10. desember]

Bråk i norske klasserom (2)
En leder i Aftenposten omtaler bråket i norske klasserom.
[Aftenposten 10. desember]

Disiplinproblem
Lederen i Norsk Lærerlag mener at det utvilsomt er et disiplinproblem i norske skoler.
[Aftenposten 10. desember]

Gir lærerne skylda
Noen elever gir lærerne skylda for alt bråket i norske klasserom.
[Aftenposten 10. desember]

Engelsk premiering
I England skal det forsøkes med å premiere elever for god oppførsel, i stedet for å straffe dem for dårlig oppførsel. Tur til Disneyland er en av premiene.
[Aftenposten 10. desember]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant