Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 47 (19. november - 25. november, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Noe er alvorlig galt!
Flere og flere elever blir klar over hvordan de kan utnytte systemet for å komme inn på den linjen de ønsker i den videregående skolen, selv om de har tildels elendige karakterer. Loven sier nemlig at en er garantert å komme inn på en av tre ønskede linjer. Dermed føres det opp de 2 mest populære linjene som det er vanskeligst å komme inn på, sammen med det ønsket som en egentlig vil ha. En kan selvfølgelig være "uheldig" å få plass på en av de 2 mest populære linjene hvis en ikke har dårlige nok karakterer!
[Stavanger Aftenblad 24. november]

"Kunskapskolan" - framtidens skole?
En statssekretær for Kristin Clemet har vært i Sverige og besøkt Kunskapskolan. Han mener dette er en framtidsrettet skole som kan være en inspirasjonskilde for den offentlige skolen i Norge.
[Stavanger Aftenblad 24. november]

"Datanynorsk" i skolen
Ved Høle barne- og ungdomsskule er det satt i gang et prosjekt for nynorsk på data. Skolen har fått 500 000 kroner til dette prosjektet.
[Stavanger Aftenblad 24. november]

Lærer fikk ett års fengsel
En lærer i Troms er funnet skyldig i utuktig omgang med 2 mindreårige elever ved skolen. Straffen ble ett års fengsel.
[Nordlys 22. november]

Vil ha nordnorsk viten-senter nå!
En fylkestingspolitiker i Troms tar initiativ til et tverrpolitisk samarbeid for å få etablert et nordnorsk vitenskapelig senter for barn. Han er lei av å vente på det som kan være et viktig steg i rett retning for å få flere elever til å bli interesserte i naturvitenskapelige fag.
[Nordlys 22. november]

Skole anmelder tidligere elever
Gimle skole i Bergen fikk torsdag uønsket besøk av to tidligere elever på 13 og 14 år. De slo seg helt vrange, og skolen vil nå melde dem til politiet for trusler.
[Bergens Tidende 22. november]

Advarer mot falsk trygghet
Fagfolk advarer politikerne mot å tro at en ekstra norsktime i uka er nok til å snu den negative utviklingen der elever blir stadig dårligere til å lese og skrive. Fagfolkene tror at manglende spesialisering i lærerutdanningen er en vel så viktig grunn til denne utviklingen.
[Vårt Land 22. november]

Vil kjøpe skoler og leie ut
En eiendomsutvikler ønsker å kjøpe skolebygg i Trondheim, pusse dem opp, og leie dem ut igjen til kommunen. Han tror han kan pusse dem opp billigere enn kommunen. Trondheim kommune synes ideen er interessant.
[Adresseavisen 21. november]

Foreldre rister på hodet av skolebyråden
Foreldre i Oslo reagerer på at skolebyråden først kutter budsjettene til skolene, hvorpå han deretter pålegger driftsstyrene ved de enkelte skolene å sikre barna gratis skolegang for (de manglende) pengene.
[Aftenposten 20. november]

Vil ha PC til alle elever
Oslo Fr.p. vil bevilge 250 millioner kroner slik at alle elever i ungdomsskolen og vgs skal få gratis PC. I tillegg vil partiet bevilge penger slik at leirskole og lignende kan gjennomføres uten egenandeler.
[Aftenposten 20. november]

Sparer penger - dropper vikaren!
Ved flere videregående skoler gis elevene heller fri eller såkalte "lesedager", enn å sette inn vikar når den vanlige læreren er forhindret fra å undervise. På denne måten sparer skolene penger, mens elevene ikke får den undervisningen de har krav på.
[Dagsavisen 20. november]

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)
Lærere, førskolelærere, politi og sykepleiere har slått seg sammen. Det nye navnet er Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO). Anders Folkestad er den nye lederen.
[Vårt Land 19. november]

Krever støtteordning for skolebøker
Mandag demonstrerte elever og studenter mot regjeringens utdanningspolitikk. Blant annet kreves det en støtteordning for skolebøker i den videregående skolen.
[Aftenposten 19. november]

Demonstrantene får fravær
Elever som mandag protesterte mot regjeringens skolepolitikk, får fraværsanmerkning i protokollen.
[Dagsavisen 19. november]

Narkotikapress i skolegården
Narkotikalangerne har nå begynt å oppsøke skolegårdene for å selge narkotika. Ved enkelte skoler har politiet blitt tilkalt for å få bukt med dritten.
[Aftenposten 19. november]

Savner tilbud for psykiske plager
Bare 20% av elevene i den videregående skolen sier at de har fått informasjon om temaet psykiske plager, enda 50% av elevene sier at de har opplevd slike plager.
[Aftenposten 19. november]

Det går mot godkjennelse av Oasen
Mye tyder på at Clemet om et par uker vil gi Oasen tillatelse til å starte en privatskole som er basert på den såkalte ACE-pedagogikken. Tidligere utdanningsminister Giske avslo en slik søknad, og det er en anke på dette avslaget som nå skal behandles.
[Nettavisen 19. november]

Undervisning over Internett
To lærere som jobber ved en nettskole, stortrives med å være lærere over Internett.
[Fædrelandsvennen 19. november]

Human-Etisk Forbund vurderer privatskoler
Hvis ikke Human-Etisk Forbund vinner fram i kampen for fritak fra KRL-faget, vurderer de å starte privatskoler. Forbundet har i alle år vært tilhenger av enhetsskolen.
[Telemarksavisa 19. november]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant