Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 44 (29. oktober - 4. november, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Clemet vil fortsatt ha grunnskoleeksamen
Læringssenteret som er skilt ut fra Utdanningsdepartementet, foreslo under Giskes ministertid å kutte eksamen i grunnskolen, og Giske fulgte opp med å kutte eksamensbudsjettet for grunnskolen. Dette er den nye utdanningsministeren Kristin Clemet sterkt imot, og vil prøve å gjøre noe med det.
[Dagbladet 3. november]

Solgte sprit på skolen
Rauland skule i Telemark ble brukt som salgssentral for sprit. Kjøperne var elever som skulle på klassefest, og det var en av elevene som stod for salget. Klassefesten ble avlyst da forholdet ble oppdaget.
[Aftenposten 3. november]

Drapsdømt lærer får tilbake jobben
For en liten tid tilbake ble en lærer presset ut av jobben da det ble kjent at han hadde sonet en straff på 11 år for å ha drept sin egen 10 år gamle sønn i et raserianfall. Etter stort press fra foreldre og elever som ønsket læreren tilbake, har nå kommunen nå bestemt seg for at han kan fortsette i alle fall ut skoleåret.
[VG 3. november]

Lesevitenskap som eget hovedfag
Som eneste skole i landet, setter Høgskolen i Stavanger neste høst i gang med hovedfag i lesevitenskap.
[Stavanger Aftenblad 3. november]

Politiet inspiserer skolegården
Ved Alta ungdomsskole hjelper nå politiet til med å inspisere skolegården. Grunnen er et økende omfang av mobbing og salg og bruk av rusmidler, samt at voksne menn i bil utenfor skolen prøver å plukke opp småjenter.
[Nordlys 3. november]

Clemet positiv til forsøk med valgfritt sidemål
Noe av det siste Giske gjorde før han gikk av som utdanningsminister, var å avvise søknader om forsøk med valgfritt sidemål. Kristin Clemet, vår nye utdanningsminister, gir derimot uttrykk for at hun er positiv til slike forsøk.
[Vårt Land 3. november]

Kloakkstank og råte
Ved Hetlevik skole er SFO-lokalene stengt på grunn av kloakkstank. Garderobe og dusj ved skolen er også steng siden gamle fliser løsner og faller av. Skolen plages også av rotter og råte.
[Bergens Tidende 2. november]

Oasen-saken fortsetter
Oasen har igjen anket et avslag om å få drive skole. Denne gang er det Clemet de håper vil være mer velvillig enn det Giske var.
[Fædrelandsvennen 2. november]

Den første eleven er utvist fra Røros vgs
Etter at det i forrige uke ble avdekket et stort narkotikamisbruk ved Røros videregående skole, er nå den første eleven blitt utvist etter å ha innrømmet forholdet.
[VG 2. november]

Høyre vet ikke hva de mener om eksamen!
Lederen i Elevorganisasjonen foreslår å avskaffe skriftlig eksamen i den videregående skolen. Utdanningsminister Kristin Clemet (Høyre) synes forslaget er godt, mens Høyres skolepolitiske talsmann, Inge Lønning, tvert avviser forslaget.
[Aftenposten 2. november]

Mer video i lærerutdanningen
Lærerutdannelsen ved Høgskolen i Oslo satser stort på bruk av video i undervisningen. Det satses også mye på å integrere basisfagene norsk, matematikk og pedagogikk, slik at lærerstudentene ikke skal ha 3 ulike og adskilte undervisningsmåter å forholde seg til. Tidligere ble studentene ofte forvirret av klare skiller mellom fagene, mens når de var ute i skolepraksis, ble de møtt av en skolehverdag med mer og mer integrering av fagene.
[Aftenposten 2. november]

Lekser på e-post
På Ringstabekk skole er e-post allerede i bruk for å varsle elever om lekser, samt å gi beskjeder til foreldrene. Nå er det bruk av tekstmeldinger som står for tur.
[Aftenposten 1. november]

Ingen IKT-penger til Oslo-skolen neste år
Det er ikke satt av noen penger for å kjøpe inn data- og annet teknologiutstyr til skolene i Oslo til neste år.
[Aftenposten 1. november]

5000 elever tar en blås
I løpet av året skal 5000 niåringer i Oslo delta i en astmaundersøkelse hvor den blant annet måles hvor fort de klarer å blåse lufta ut av lungene.
[Aftenposten 31. oktober]

Ikke bare negativt
En leder i Aftenposten peker på at det ikke bare er negativt at elever har jobb ved siden av skolen. Blant annet lærer de å ta ansvar, og leder i Lærerforbundet, Anders Folkestad, er enig i det.
[Aftenposten 31. oktober]

Voldtektssiktet 16-åring må bytte skole
Den 16 år gamle ungdomsskoleeleven som i forrige uke ble siktet for å ha voldtatt ei 13 år gammel jente på Skullerud skole i Oslo i skoletida, må bytte skole. Hvis han og foreldrene ikke frivillig godtar dette, vil han trolig likevel bli tvunget.
[Aftenposten 31. oktober]

Russefeiring
Departementet har sendt ut brev til landets videregående skoler, hvor ledelsen bes om snarest mulig å gå inn i dialog med årets russ. Meningen er at de skal komme fram til et gjensidig, forpliktende samarbeid som kan ivareta de positive sidene ved feiringen.
[Dagbladet 31. oktober]

Fjellklatring på timeplanen
"Urokråker" ved Grim skole i Kristiansand har fått et tilpasset undervisningstilbud, der blant annet fjellklatring står på timeplanen. De legger ikke skjul på at de trives mye bedre nå enn tidligere, da de ble kastet ut av klasserommet rett som det var.
[Fædrelandsvennen 31. oktober]

Farlig spesialundervisning
Sosiallærer ved Grim skole i Kristiansand mener at det er svært uheldig hvis spesialtimer brukes på å pøse på med fag som eleven allerede har fått i vrangstrupen. Han mener at løsningen for disse elevene er å gi dem et helt nytt tilpasset opplegg.
[Fædrelandsvennen 31. oktober]

Ikke nynorsk-fritak for Oslo- og Vestfolds-elever
Utdanningsdepartementet har avslått en søknad fra byrådet i Oslo om et prøveprosjekt med fritak fra skriftlig sidemålsopplæring i skolen. Et tilsvarende prosjekt i Vestfold er også avslått. Dette var noe av det siste Trond Giske rakk å avgjøre før han gikk av som utdanningsminister.
[Aftenposten 29. oktober]

Oslo-byråd raser over avslaget
Byrådsleder i Oslo, Erling Lae, raser over avslaget på forsøksordning med fritak fra skriftlig sidemålsopplæring. Nynorsklaget gleder seg derimot over avslaget.
[Aftenposten 29. oktober]

Var skoleløfter bare valgflesk?
En leder i Aftenposten tar for seg varslede skolekutt i Oslo. Det er vanskelig å forstå hvordan Høyre kunne gå så sterkt ut i valgkampen med fokus på skole, når budsjettene nå blir kuttet ned for fote, med alvorlige konsekvenser for blant annet voksenopplæringen samt tilbud til funksjonshemmede og andre svakstilte grupper.
[Aftenposten 29. oktober]

Stadig flere elever har arbeid
Omlag 35 prosent av elever mellom 16 og 19 år har arbeid ved siden av skolen. Dette utgjør omlag 65 000 elever, og er en kraftig økning fra for noen år siden.
[Aftenposten 29. oktober]

Oppfordrer elever om å nekte å avgi urinprøve!
Før helgen ble det kjent at Røros vgs stengte skolen midlertidig da det ble oppdaget et stort misbruk av narkotika ved skolen gjennom en anonym spørreundersøkelse. Denne uken er det varslet avhør av alle elevene, og det vil bli bedt om urinprøve. Hvis elevene nekter, vil de bli betraktet som narkotikamisbrukere. Elevorganisasjonen oppfordrer elevene om å nekte å avgi urinprøve. (Skolehjelperen er i utgangspunktet enig med Elevorganisasjonen i dette. Det er utrolig arrogant av skoleledelsen å true med å stemple uskyldige elever som misbrukere hvis de ikke ønsker å avlegge en urinprøve. Et annet spørsmål er hvorvidt det i framtiden kan være mulig for skolen å gjennomføre noen spørreundersøkelse med forventning om korrekte svar, når resultatene medfører slike arrogante reaksjoner?)
[VG 29. oktober]

Hva er det med Trøndelags-elevene?
Det viser seg at elever i vgs i Sør-Trøndelag gjorde det langt bedre enn landsgjennomsnittet ved vårens eksamen. Spesielt i matematikk var resultatet mye bedre i dette fylket. Forskningsmiljøet i Trondheim med blant annet NTNU, trekkes fram som en mulig årsak.
[Adresseavisen 29. oktober]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant