Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 43 (22. oktober - 28. oktober, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Mer politi i skolegården?
Justisminister Odd Einar Dørum ønsker å ha mer politi i skolegården grunnet økende antall volds- og narkotikaepisoder. Helga Hjetland, leder i Lærerlaget, mener derimot at det heller må bevilges penger til skolene, slik at de kan drive med mer holdningsskapende arbeid.
[Aftenposten 27. oktober]

Tvangsflytting av mobbere?
Undervisningsminister Kristin Clemet ønsker hardere tiltak mot mobbere. Det skal være nulltoleranse mot mobbing, og må slås ned på så tidlig som mulig. Om nødvendig mener hun mobberne må tvangsflyttes. (Skolehjelperen mener at undervisningsministeren her har kommet med et viktig og rett vinklet utspill. Det er de som blir mobbet som skal beskyttes, ikke motsatt!)
[Aftenposten 27. oktober]

Skole stengt grunnet narkotika
En undersøkelse ved Røros vgs viste et omfattende narkotikamisbruk og omsetning av narkotika på skolens område. Resultatet ble stengt skole på fredag. På mandag og tirsdag skal alle elever bli spurt om de er villige til å la seg urinteste for å bevise sin uskyld. En avdelingsleder ved skolen sier at de som ikke er villige til dette, vil bli betraktet som narkotikamisbrukere. (Skolehjelperen lurer på om dette er lov? Kan det være lov å betrakte noen som misbrukere fordi de ikke vil avgi urinprøve? Det er en lettvint måte for skolen å bruke urinprøver for å finne narkotikamisbrukere, men det virker uheldig hvis uskyldige skal bli tvunget til å måtte bevise sin uskyld. Hvor skal da grensen gå på hva man blir tvunget til å gjøre for å bevise sin uskyld?)
[VG 27. oktober]

Guttegjeng skallet ned elev i klasserommet
Fire gutter i alderen 17-18 år skallet ned en 14-årig elev i et klasserom på Gimsøy ungdomsskole i Skien på fredag. Grunnen var at guttegjengen mente at han skulle ha mobbet søstera til en av dem, noe han benekter.
[Telemarksavisa 27. oktober]

Fritaksskjema for KRL-faget
Det er nå utarbeidet et eget skjema som må brukes for å søke om delvis fritak fra KRL-faget.
[Aftenposten 25. oktober]

Dramatiske kutt i Oslo-skolen
Det ser ut som Oslo-skolen får 154 millioner kroner mindre å rutte med til neste år. Grunnskolen får strammere budsjetter, og voksenopplæringen kan bli kuttet med 40 prosent!
[Aftenposten 25. oktober]

Oslo-kutt kan gi lærer-oppsigelser
Hvis skolebudsjettene i Oslo blir så stramme som det kan se ut som, går det mot at flere lærere mister jobben.
[Aftenposten 25. oktober]

Masseslagsmål i skolegården
Politiet måtte rykke ut til Gimle skole i Bergen etter at flere elever braket sammen i et stort slagsmål.
[Bergens Tidende 25. oktober]

Ungdomsskolelærere med for dårlig utdanning
Bondevik-regjeringen har satt krav for lærere som underviser teorifag på ungdomsskolen. Lærerne må ha minst ett års faglig fordypning i de fagene de underviser. Dette kravet er det over halvparten av ungdomsskolelærerne som ikke tilfredsstiller.
[Dagbladet 24. oktober]

Ber om bedre sexundervisning
Lederen i Norges Bygdeungdomslag ber utdanningsminister Kristin Clemet om å gjøre noe med den "vanvittig dårlige sexundervisningen på skolen".
[Dagbladet 24. oktober]

Trondheim skolestreiker
I Trondheim er det skolestreik på gang. Tirsdag måtte grunnskoler og skolefritidsordninger stenge på grunn av en 4 timer lang lærerstreik. Det er planlagt mer streik de nærmeste dagene. På onsdag er det elevene som streiker, og på torsdag foreldrene. Grunnen til dette er at politikerne har foreslått store endringer i skolestrukturen i kommunen.
[Aftenposten 23. oktober]

Skolelotteriet
Her er listen over alle skolene som er trukket som vinnere i Skolelotteriet. Dette er et lotteri som skolene deltar i ved å levere sammenbrettede drikkekartonger i innsamlingscontainere for returpapir.
[Dagbladet 23. oktober]

Liten elevmedvirkning
Reform 97 skulle føre til at elevene skulle få større innflytelse over sin egen skoledag. Men ved mange skoler er det fremdeles lærerne som har den fulle innflytelse.
[Adresseavisen 23. oktober]

Kristin Clemet
Bilde av Kristin Clemet, vår nye utdannings- og forskningsminister.
[Aftenposten]

Beklager provoserende formuleringer
Utdanningsminister Kristin Clemet kom med formuleringer blant annet om å sparke udugelige lærere. Hun beklager nå disse formuleringene som provoserte mange lærere, og inviterer til seminar med lærere og elever.
[Aftenposten 22. oktober]

Clemet vil tenke
Den nye utdanningsministeren vil tenke før hun bestemmer seg i saker som ny stipendordning og Oasen-skolesaken.
[Aftenposten 22. oktober]

Sem-erklæringen vs Høyres skolepolitikk
Den skolepolitikken som Høyre promoterte i valgkampen, er blitt moderert i Sem-erklæringen.
[Stavanger Aftenblad 22. oktober]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant