Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 42 (15. oktober - 21. oktober, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Mindre sjokolade i friminuttene
En arbeidsgruppe vil at elevene bør spise mindre sjokolade og skolebrød i skoletiden, og mener at mulighetene til å forlate skoleområdet i friminuttene bør reduseres.
[Adresseavisen 17. oktober]

Politiet ønsker mobilforbud i skoletiden
Politiet i Sarpsborg vil ha totalforbud av mobiltelefon i skoletiden. Grunnen er at mobiltelefonen i økende grad brukes til kriminalitet som avtaling av kjøp og salg av narkotika, trusler, samt at de lurer foreldrene sine trill rundt.
[Aftenposten 16. oktober]

Gymlærere sliter
I det nye kroppsøvingsfaget i grunnskolen legges det stor vekt på dans og friluftsliv. Men mange lærere mener at de ikke har fått den nødvendige etterutdanningen for å omstille seg fra faget slik det var tidligere, og sliter derfor med å oppfylle målsettingen i læreplanen.
[Dagsavisen 16. oktober]

Giskes siste gjerning
Avtroppende utdanningsminister Trond Giske har avslått søknaden fra Oasen om å drive en privatskole som baserer seg på den omstridte ACE-pedagogikken.
[VG 16. oktober]

P-piller hos skolehelsetjenesten?
Barneombud Trond Waage mener at skolehelsetjenesten må bygges ut, og at helsesøstre og jordmødre skal få lov til å skrive ut p-piller.
[Dagbladet 16. oktober]

Mindre undervisning for eldre lærere
Lærerne skal få 15 000 kroner mer i lønn til neste år. Til gjengjeld må de undervise omlag en time mer i uka. Men lærere over 58 år trenger ikke å undervise mer, de får tvert imot redusert undervisningsplikten med en halv time per uke i gjennomsnitt.
[Aftenposten 15. oktober]

Korttenkt fra fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag!
På grunn av pengemangel vil fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag vil nedlegge linja International Baccalaureate (IB) på Trondheim Katedralskole. Dette er et videregående skoletilbud for engelskspråklige elever, og er et viktig moment for å gjøre Trondheim attraktivt for utenlandske forskere og andre vitenskapelige ansatte. Deres barn kan da med denne utdanningen enkelt fortsette med videre studier i hjemlandet senere. Hvis noen mener at Trondheim fortsatt skal være den ledende forsknings- og kunnskapsbyen i Norge, må noen stoppe denne fylkesrådmannen! I våre naboland øker antallet IB-linjer eksplosivt!
[Adresseavisen 15. oktober]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant