Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 40 (1. oktober - 7. oktober, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Trondheimselever kan tvinges ut av byen
Sør-Trøndelag fylkeskommune må spare penger. Dette kan føre til at elever i Trondeheim som skal ta videregående utdanning kan bli nødt til å reise ut av byen fra høsten 2002. Det ser ut til at dette i første rekke kan gå utover dem med dårlige karakterer.
[Adresseavisen 6. oktober]

Oslo-endring i KRL-faget?
Byrådsflertallet i Oslo kommer trolig til å stemme for en endring av KRL-faget for skolene i hovedstaden. Dette innebærer at faget blir delt i to. En del er generell religionsundervisning som alle må ha, mens den andre delen går konkret inn på en spesiell religion. Det er i denne andre delen at elevene som ikke vil ha kristendom skal få muligheten til undervisning i andre livssyn, som f.eks. islam eller humanetikk.
[Aftenposten 4. oktober]

Lærere med erfaring gir flere lesedyktige elever
En undersøkelse blant tredjeklassinger viser at de som har erfarne lærere er bedre til å lese enn andre elever.
[Vårt Land 4. oktober]

Bedre lese- og skriveopplæring?
Ved lærerutdanningen på Høyskolen i Stavanger skal midler fra undervisningsdepartementet brukes på et kurs hvor lese- og skriveopplæringen settes i fokus.
[Stavanger Aftenblad 1. oktober]

Holdt datteren hjemme fra skolen i 2 dager!
Foreldrene krever skoleskyss av Bø kommune for datteren sin, selv om de bor 500 meter for nærme skolen i følge reglene. Foreldrene mener at veien er så svingete og farlig, at de i forrige uke holdt datteren hjemme fra skolen i 2 dager i protest.
[Telemarksavisa 1. oktober]

SMS-minister på flyttefot
Undervisningsminister Giske åpnet i dag en hypertekstkonkurranse for ungdom. Men det spørs om han får delt ut noen premier, i alle fall ikke som minister, hvis Høyre & Co får sving på regjeringssamtalene sine.
[Dagbladet 1. oktober]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant