Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 38 (17. september - 23. september, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Gøteborg har allerede lagt karakterene ut på nettet
Det er skrevet om Asker som vil legge gjennomsnittskarakterene fra kommunens skoler ut på nettet. I Gøteborg har de allerede gjort det, og mener at konkurransen mellom skolene om elevene er betydelig skjerpet.
[Aftenposten 23. september]

Skolebrann
En del av Gamlegrendåsen skole på Kongsberg brant ned på lørdag.
[Aftenposten 22. september] [Lenke til Gamlegrendåsen skole]

7 PC-er på 57 lærere
Lærere ved Kristiansand Katedralskole er frustrerte over at de bare har 7 PC-er på deling på 57 lærere. Bare 4 av dem har tilgang til Internett. Noe av frustrasjonen går på at fylkeskommunen (som skal bevilge penger til skolen) uten videre kjøper nye PC-er til sine egne ansatte, mens lærerne ikke får når de trenger.
[Fædrelandsvennen 22. september]

Brakkeskoler i Bærum
Om noen få år vil mange flere elever i Bærum begynne på ungdomsskolen. Det finnes ikke nok skoler til å ta av denne bølgen av elever. Derfor må det bygges og rehabiliteres. I de nærmeste årene må derfor mange av Bærums ungdomsskoleelever regne med å få undervisning i brakker mens byggevirksomheten pågår.
[Asker og Bærums Budstikke 22. september]

Dyre skap
Flere skoler i Bergen har gått til innkjøp av låsbare skap til elevene. Men elevene må betale opptil 250 kroner i året for å leie skapet.
[Bergens Tidende 21. september]

Høyre vil ha flere skoletimer om dagen
For å styrke basisfagene matematikk, norsk og engelsk, ønsker Høyre at det skal bli flere skoletimer om dagen. Totalt vil denne økningen tilsvare ett skoleår i løpet av grunnskolen. Lærerlaget er kritisk til dette, og sier at det ikke er nok lærere.
[Dagsavisen 21. september]

Karakterene ut på nettet
Asker kommune vil legge gjennomsnittskarakterene som elevene oppnår ved de ulike skolene ut på nettet. På denne måten kan alle se hvilke skoler som har de beste karakterene. Kommunen mener det vil skape konkurranse mellom skolene, både internt i kommunen, og også mellom kommunene hvis flere gjør det samme.
[Dagsavisen 21. september]

Samiske familier føler seg dolket i ryggen av Oslo kommune!
To samiske familier i Oslo har hold barna borte fra skolen den Siste nytten. De møtte opp til det som skulle være den første samiske skoledagen, men fikk da en kontrabeskjed om det ikke ble noe samisk tilbud likevel grunnet manglende lokaler. Makan til tullprat fra Oslo kommune! Det tok den ene familien 25 minutter å finne fram til egnede lokaler, og bydelen hadde aldri hørt om problemet med manglende lokaler.
[Aftenposten 19. september]

Velklingende daglignorsk på 3 år?
Psykolog Knut Erik Aagaard har skrevet en artikkel i Dagbladet, hvor han hevder at "tusenvis av friske norske barn er altså effektivt utestengt fra høyere utdanning av kommunal, offentlig diskriminering". Dette skyldes at 3 år regnes som tilstrekkelig av myndighetene for en fremmedspråklig å lære seg godt norsk, mens det i virkeligheten kreves mye mer enn det for å henge med i videregående og høyere utdanning.
[Dagbladet 19. september]

Drepte sønnen sin - jobber nå som lærer
Etter endt soning, etter å ha blitt dømt for drap på sin egen sønn, søkte han på et lærervikariat i grunnskolen. Han fortalte aldri om dommen, og under nytt navn har han nå undervist i flere år uten at foreldre, elever eller skoleledelse har visst noen ting - før nå.
[VG 19. september]

Kateter - hva er det?
Markaplassen ungdomsskole har ikke noe kateter. De har heller ikke mange adskilte klasserom hvor elevene sitter klassevis med hver sin lærerer. Nei, de har et stort landskap hvor flere klasser oppholder seg samtidig, holdt under oppsyn av en lærer i midten av rommet. Elevene er oppdelt i mindre grupper på 15 elever som har sin egen fastlærer, men som også har daglig kontakt med opptil 5 andre lærere i det store rommet.
[Adresseavisen 19. september]

Vestkant-barn velger privatskole
I enkelte av bydelene i Oslo vest går opptil 15 prosent av elevene på privatskole. Tilsvarende tall for østkanten er nede i drøye en prosent.
[Nettavisen 18. september]

Vil ikke betale egenandel for leirskole
Foreldre til elever ved Hellemyr skole i Kristiansand vurderer å la være å betale en egenandel på 500 kroner for barnas opphold på Bringsvær leirskole. Uten forvarsel fikk de regningen i postkassa, og synes det er prinsippielt galt at grunnskolen ikke skal være gratis.
[Fædrelandsvennen 18. september]

Norske elever lider av søvnmangel
Norsk ungdom ligger helt på verdenstoppen når det gjelder morgentrøtthet, viser en undersøkelse fra WHO (Verdens helseorganisasjon). Søvnmangel kan blant annet medføre dårlige skoleprestasjoner.
[Aftenposten 17. september]

Minoritetsungdom mer motiverte for høyere utdanning
Det er tidligere meldt om at ungdom med minoritetsbakgrunn dropper ut av videregående skole oftere enn andre. Av dem som fullfører vgs med denne bakgrunnen, er derimot lysten til å ta høyere utdanning vesentlig høyere enn hos sine medelever.
[Aftenposten 17. september]

Ekstraundervisning for de motiverte i Os
Os kommune ønsker å starte et prosjekt som de kaller "Skole pluss". Motiverte elever ved kommunens tre ungdomsskoler skal kunne få ekstraundervisning på kveldstid. I første omgang gjelder det fagene data, gymnastikk og kunst og håndverk.
[Bergens Tidende 17. september]

Teknologisk læresenter i svømmehall
Når badelandet i Bodø er ferdigbygget, jobbes det for at den gamle svømmehallen skal bygges om til et teknologisk læresenter. Dette vil være et senter som skolene skal bytte på å bruke, og hvor teknologi og kunst- og håndverksfag skal stå i sentrum.
[Nordlands Framtid 17. september]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant