Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 36 (3. september - 9. september, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Sverige: Konkurranse gir bedre skole!
I 1992 var det en svensk reform som førte til betydelig flere privatskoler. I motsetning til hva mange hevdet den gang, har ikke den offentlige skolen blitt dårligere. Tvert om har resultatene i avgangsklassene blitt bedre.
[Aftenposten 8. september]

300 millioner til Kristiansands-skolene
Kristiansand kommune har solgt en stor andel av sine Agder Energi-aksjer til Statkraft for rundt 2500 millioner kroner. Omlag 300 av disse millionene ser ut til å ville komme skolene til gode.
[Fædrelandsvennen 8. september]

Giske får lov til å si nei til Oasen!
Det ser ut til at undervisningsminister Giske kan få det som han vil. Tidligere fikk han et stortingsflertall mot seg, som kunne tyde på at han måtte godta den kristne privatskolen Oasen. Men Justisdepartementet sier nå at dette stortingsflertallet ikke kan ses på som noen instruksjon overfor Giske.
[Nettavisen 8. september]

12-åring skrev brev: Mattetimer blir kosetimer!
En 12 år gammer elev har skrevet et brev til Norsk Matematikkråd og beskrevet hvor galt det kan gå når lærere mangler fagkunnskaper og motivasjon i det faget de skal undervise. I dette tilfellet er det mattetimene som i stor grad har fungert som kosetimer.
[Aftenposten 7. september]

Lektorlaget er bekymret over utviklingen 12-åringen beskriver
Lektorlaget mener blant annet det er et problem med faglig svake lærere som ser oppvakte og flinke barn som en trussel!
[Aftenposten 7. september]

Lønning sier brevet er rystende, men ikke enestående
Høyres skolepolitiske talsmann, Inge Lønning, sier brevet fra den 12 år gamle gutten er en rystende rapport, men at det ikke er et enestående eksempel.
[Aftenposten 7. september]

Mens Giske ikke ser problemet og bortforklarer brevet som "helt spesielle tilstander"!
Undervisningsminister Trond Giske gir på ingen måte uttrykk for bekymring over den forkastelige situasjonen som er beskrevet i 12-åringens brev. Han mener gutten har vært uheldig og opplevd "helt spesielle tilstander".
[Aftenposten 7. september]

Pengekrise i vgs
Fylkene mangler 2 milliarder kroner for å opprettholde tilbudet i de videregående skolene. Slik situasjonen er, er det fare for kraftige kutt i skoletilbudet til neste år.
[Aftenposten 7. september]

England: Skolebarn lagde lite jordskjelv
Omlag en million britiske skolebarn hoppet opp og ned i ett minutt midt på dagen fredag. Dette var et eksperiment for å se om det var mulig å lage noe som kunne minne om et lite jordskjelv. Målingene tyder på at de lagde rystninger i bakken som tilsvarte en hundredel av et alvorlig jordskjelv.
[ 7. september]

Oppdragelse viktigere enn kunnskap?
En undersøkelse viser at flertallet av foreldrene setter oppdragelse, folkeskikk og sosiale ferdigheter høyere opp på lista over hva skolen bør bruke mer tid på, enn flere undervisningstimer og mer tid til fagene. Høyres skolepolitiske talsmann, Inge Lønning, mener at dette både tyder på ønsketenkning og ansvarsfraskrivelse fra foreldrenes side.
[Stavanger Aftenblad 7. september]

Gratis skole er dyrt for noen!
Skolen skal være gratis, men ikke alt er gratis. Som et eksempel nevner ei trebarnsmor at skolemelk for tre koster 1000 kroner, og det samme gjør en ordning med frukt og grønt. En klasse-CD kom på 240 kroner, og i tillegg må det blant annet betales for transport, klassekassen, leirskole, penal, blokkfløyte og skolefoto.
[Nordlys 7. september]

Rektor forhørte skolejenter om seksualliv
En rektor i Stavanger-området har fått et forelegg på 10 000 kroner for å ha forhørt jenter på en ungdomsskole om medelevers seksualliv.
[VG 6. september]

England: Privatisering av ungdomsskolene?
Statsminister Tony Blair i England vil åpne for å privatisering av ungdomsskolene som en del av en privatisering av landets offentlige tjenester.
[Aftenposten 5. september]

Hvor er tysklærerne?
Det utdannes stadig færre tysk- og fransklærere. Samtidig blir disse fagene mindre og mindre populære blant elever i den videregående skolen.
[Aftenposten 5. september]

Skolebarn ble bombet!
Det har den siste tiden vært harde sammenstøt mellom katolikker og protestanter i Belfast fordi katolikkene bruker ei gate i et protestantisk område som skolevei. Steinkasting har vært daglig kost de siste 3 dagene, og en kvinne er mistenkt for å ha kjørt ned og drept en ungdom på sykkel. Onsdag morgen ble det også kastet en bombe mot skolebarna!
[Aftenposten 5. september]

Ja til flere private skoler!
I en kronikk i Aftenposten hevdes det at flere private skoler vil kunne heve kunnskapsnivået hos elevene.
[Aftenposten 5. september]

Liten politikkinteresse blant ungdomsskoleelever
I en undersøkelse ligger Norge nesten helt i bunnen når det gjelder politisk interesse blant niendeklassinger.
[Dagbladet 5. september]

Bygland kommune gir ikke opp skogskole
Politikerne i Bygland prøver stadig å få Lyngdal jordbruksskole til å starte opp ny drift av den nedlagte skogskolen på Bygland, og har nå bevilget 3 millioner kroner til formålet.
[Fædrelandsvennen 5. september]

Storstreik i Trømsø-skolene
I dag startet en 3 dager lang storstreik i grunnskolen i Tromsø. Det er kommunens elendige vedlikehold av skolene som er bakgrunnen for streiken. Flere av skolene trenger nærmest totalrenovasjon.
[Nordlys 5. september]

Internett - viktigste juksemiddel i USA
En undersøkelse fra USA viser at over halvparten av studentene har kopiert fra Internett i forbindelse med skriftlige oppgaver.
[Nettavisen 4. september]

Rasismesjokk i skoleklassen!
En avslappende time med vikar - tenkte elevene. Men vikaren viste seg å være en rasist med ekstreme holdninger som ble pøst utover klassen. En elev stormet gråtene ut av klassen, og en annen klasse som også opplevde "rasistvikaren" forlot timen i protest. Heldigvis var dette bare et ledd i en kampanje som flere organisasjoner har gått sammen om, for å få ungdom til å tenke bistand.
[Adresseavisen 4. september]

Trusler om nedsatt karakter
"Tromsøaksjonen 2001" er et foreldreopprør mot dårlig skolestandard i Tromsø-skolene. Blant annet tar foreldrene barna ut av skolen i en tre dagers streik denne uka. Dette liker ikke enkelte lærere ved Sommerlyst skole, og har truet med nedsatt karakter i orden og oppførsel om elevene ikke møter på skolen under streiken. Rektor på skolen sier imidlertid at dette kan skyldes en misforståelse, og at det bare skal føres fravær på vanlig måte.
[Nordlys 4. september]

Røyking forbudt utenfor skolen!
Sosial- og helsedepartementet vurderer en kraftig innskjerpelse i røykeloven. Dette kan medføre at det også blir forbudt å røyke på skolenes uteareal.
[Aftenposten 3. september]

Sove lenge - hver dag!
Byrådet i Oslo foreslår fleksitid i de videregående skolene, noe som vil medføre at elevene skal kunne velge om de vil begynne skoledagen tidlig (som vanlig) eller senere på dagen.
[Aftenposten 3. september]

SV suverent størst i skolevalget
Skolevalget er nå avsluttet. SV ble det største partiet med 23,5 prosent av stemmene, foran Høyre på 16 prosent. Ap kom inn på plassen foran Det Politiske Parti, med 3-4 prosents margin.
[Dagbladet 3. september]

Lærere tror ikke på politikerne
En undersøkelse viser at over halvparten av lærerne har mindre eller ingen tiltro til at politikerne vil gjennomføre tiltak som vil føre til en bedre skole.
[Dagbladet 3. september]

Ingen helhetlig e-læring
I en artikkel i Dagbladet peker en lektor blant annet på at e-læring i skolen ikke er satt inn i en helhetlig pedagogisk sammenheng.
[Dagbladet 3. september]

Nedslitte skoler kan føre til lærermangel
Lærerstudenter sier at de merker seg alle oppslagene om muggsopp og ellers dårlig vedlikeholdte skolebygninger. Det er klart at dårlig inneklima og nedslitte omgivelser ikke akkurat lokker lærerne til seg!
[Stavanger Aftenblad 3. september]

Gratis læremidler i samfunnslære (2)
Læremidlene for VK1-faget i samfunnslære ligger nå gratis på nettet. Totalt er det 3 nettsteder som tar seg av de gratis læremidlene i samfunnsfaget. Lenker til disse nettstedene er også lagt inn under Skolehjelperens faglenker for samfunnsfag.
* samfun.net
* samfunn.cappelen.no
* s-vev.no
[1. september]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant