Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 33 (13. august - 19. august, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Forslag om tvungen narkotest av skoleelever
Lederen i Kristelig Folkepartis Kvinner mener at elever i den videregående skolen og ungdomsskolen bør narkotestes.
[Aftenposten 17. august]

Motstand mot narkotest-forslag
Forslaget fra lederen i KrFs Kvinner om tvungen narkotest av skoleelever, møter stor motstand fra andre politikere, også innen eget parti.
[ 17. august]

Går heller i fengsel enn å avbryte skolebokaksjonen
Eivind Rutle, lederen i Rød Ungdom, vil ikke avbryte skolebokaksjonen, selv om namsretten har pålagt han det. Til uka vil Rød Ungdom legge ut bøker for videregående skole på Internett til fri nedlasting for elever. Rutle sier han er villig til å gå i fengsel for denne saken.
[Dagbladet 16. august]

15 milliarder til skoleopprustning
Ap vil bruke 15 milliarder kroner til å pusse opp de mange nedslitte skolene rundt om i landet.
[Dagbladet 16. august]

Mindre reklame ved årets skolestart
Ved flere skoler hvor elevene mottar gratis skoleeffekter, er logoene til firmaene som gir dem fjernet.
[Aftenposten 16. august]

Den kulturelle skolesekken
"Den kulturelle skolesekken" er en nasjonal satsing på mer kunst og kultur i skolen. Målet er å legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med, og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
[Kulturdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet]

Send skoletrøtte ut i arbeidslivet!
Tidligere NHO-president Leif Frode Onarheim vil ha skoletrøtte 15-åringer ut i arbeidslivet. Han mener at dette må til for å motvirke det faktum at hver tredje elev slutter påbegynt yrkesskole i Akershus. Han mener at elevene vil være mer motiverte for teori etter at de har erfart hva den kan brukes til ute i arbeidslivet.
[Dagsavisen 15. august]

Vil straffe mobbere
På et seminar om mobbing i skolen, hevder en psykolog at mobberne i større grad bør straffes, for eksempel ved å måtte sitte inne sammen med en lærer i friminuttene. Dette mener han kan redusere mobbingen med 30 prosent.
[Dagsavisen 15. august]

En stank av urin
Det finnes mye gammelt innen skolebygninger rundt om i Norge. Vinduer som holder på å ramle ut, og en stank av gammel urin på soppbegrodde toaletter; slik er forholdene ved noen av skolene i Bergen.
[BT 15. august]

Skole fikk sponset skolestarten
Tine og noen andre firmaer sponset Lunde barneskole i Skien med et gratis måltid for lærere, elever og foreldre ved skolestart i dag.
[Telemarksavisa 15. august]

Elever må lære folkeskikk på skolen
Elever lærer i stadig mindre grad folkeskikk hjemme. Grensesettingen hjemme er slapp, og resultatet er at det er skolen som må lære dem den folkeskikken som elever tidligere hadde lært før de begynte på skolen.
[Dagbladet 15. august]

Enhetsskolen for fall med Høyre?
På lederplass i Dagbladet hevdes det at med Høyre som styrende parti etter valget, vil enhetsskolen forsvinne. Det skal åpnes for et større mangfold, blant annet med flere private skoler. Sentrale læreplaner skal avvikles, men det skal bli bedre kontroll med at resultatene ved skolene er tilfredsstillende.
[Dagbladet 15. august]

Nå teller vi deg også!
Statistisk sentralbyrå har utviklet et undervisningsopplegg for mellomtrinnet (5-7 klasse) i forbindelse med Folke- og boligtellingen 2001. Opplegget består av tre deler som tar for seg ulike tema. Elevene kan være med i en skoleundersøkelse med "eget" skjema som de kan sende inn til SSB for databehandling. De får se gamle folketellingsskjemaer og ser nærmere på boligforhold og familiesituasjonen når deres besteforeldre og foreldre var barn. De får også sett nærmere på Norge og sammenlignet seg med andre land i Europa og resten av verden. Opplegget er gratis og finnes både på nynorsk og bokmål. (Lenke til opplegget er også lagt inn under "Undervisningsopplegg" i menyen.)
[Statistisk sentralbyrå]

Høyres hasteliste
Høyre har lagt fram en liste med saker det haster med å endre i forhold til Aps politikk. Flere av sakene har med skolen å gjøre. Blant annet flere ukentlige timer i grunnskolen (tilsvarende ett skoleår i løpet av barneskolen), fritt valg av videregående skole, og rangering av alle grunnskolene med rett for foreldrene til å velge skole.
[Aftenposten 14. august]

IT-konferanse for lærere
I regi av Kidlink, arrangeres det 3. og 4. september i Arendal en internasjonal konferanse for lærere og pedagoger om IT-støttet klasseundervisving.
[Computerworld 14. august]

Gratis studiekompetanse på nett
I Vestfold kan alle som er født før 1978 skaffe seg gratis studiekompetanse over Internett. Det er Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Sonans Nettgymnaset som står bak dette tilbudet.
[Tønsbergs Blad 11. august]

Med humor i matte-timene
Lillesand kommune har satt i gang et etterutdanningprosjekt for mattelærerne. Målet er å gjøre mattetimene mer interessante for elevene. Det satses på humor, entusiasme og nytenkning. Undertegnede, som selv var Lillesandselev for 20 år siden, ønsker lykke til med et skritt i riktig retning!
[Fædrelandsvennen 14. august]

Lærer fotograferte elever nakne
En lærer er pågrepet og siktet for utuktige handlinger mot mindreårige elever. Han skal ha nakenfotografert og befølt elever. Læreren har også drevet et nettsted med seksualopplysning for barn og ungdom.
[Dagbladet 14. august]

Ser de lenger enn sin egen nesetipp?
På grunn av midlertidige små elevkull vil fylkeskommunene benytte anledningen til å kutte i det videregående skoletilbudet. Men om noen få år kommer det noen store elevkull som skal ha skoleplass! Det er vel tvilsomt om det er like lett å lage nye skoleplasser, som det er å fjerne dem. Forøvrig er dette et eksempel på en korttenkende, unødvendig og fordyrende fylkeskommune som bør fjernes - bort vekk med den! (Men det er en annen diskusjon.)
[Dagbladet 14. august]

Kommuner skipper skolebarnsforsikring
Omlag hver tredje kommune har ikke tegnet forsikring for elevene, selv om departementet sterkt har oppfordret kommunene om å gi skolebarna dette sikkerhetsnettet.
[Aftenposten 14. august]

Kronikk: "Det norske skolehus"
Dr. philos. Sølvi Lillejord ved Universitetet i Bergen har skrevet en kronikk i Aftenposten som tar for seg skolen i et politisk perspektiv.
[Aftenposten 13. august]

Endelig søkelys på "flinke barn-problematikken"!
VG og flere andre aviser rettet i dag, mandag, endelig et etterlengtet søkelys på problemet som flinke barn møter på skolen. Den er for lett for dem, med det resultat at de kjeder seg gjennom skolen uten å behøve å jobbe nevneverdig. Dette gir dårlige arbeidsvaner, og problemer ved senere studier. Et annet moment er sløsingen av potensielle enere som kunne ha vært med på å bringe Norge fremover på en langt bedre måte enn hva som er tilfellet i dag.
[VG 13. august]

Prosjekt "Stå på" - for flinke elever
Elever med et snitt bedre enn 4,5 kan delta på Mølledammen skoles prosjekt "Stå på". Dette er spesialundervisning for flinke elever. Lærerlaget var kritiske da prosjektet startet for 2 år siden, men er mer positive i dag.
[VG 13. august]

Vanskeligere å komme inn på vgs?
Elevorganisasjonen er redd for at det kan bli vanskeligere å komme inn på videregående skole, ettersom fylkeskommunene varsler nedleggelse av skoleklasser samtidig som elevtallet er økende.
[Aftenposten 13. august]

SV flesker til med 20 ekstra milliarder til utdanning!
Det er valgkamp! Det er penger på oljefondet! Andre parti sanker stemmer på skolen som en hovedsak. Hva er vel da mer naturlig enn å (valg)fleske til med 20 milliarder ekstra til utdanning, slik som SV nå gjør?
[Dagbladet 13. august]

Høyres skolesatsing: 60 øre til alle!
Det hevdes at det i Høyres alternative budsjett er en økning på 60 øre per elev, penger som skal tas fra SFO. Høyres skolepolitiske talsmann, Inge Lønning, innrømmer at dette ikke kan kalles noe løft.
[Dagbladet 13. august]

Redd Barna ber om sjekk av ACE-skolene
Redd Barna ber utdanningsministeren om å sjekke om ACE-skolenes undervisning bryter med sentrale bestemmelser i det norske lovverket.
[Vårt Land 13. august]

Nettskole nede i flere dager
NKI Nettskolen var i forrige uke nede i flere dager. Dette rammet opptil 3000 aktive nettstudenter.
[digitoday 13. august]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant