Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 20 (14. mai - 20. mai, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Grupper i stedet for 1. klasse
I Stavanger er det prøvd et opplegg hvor 6-åringene deles inn i ulike grupper. Klasseinndelingen gjøres senere, blant annet med erfaring i hvordan de ulike gruppene har fungert. Det er gjort mange positive erfaringer med dette opplegget.
[Stavanger Aftenblad 19. mai]

Mot vold i skolen
Et prosjekt mot vold i skolen, som har vært gjennomført med suksess ved Gran skole i Oslo, skal nå prøves ut på 30 andre skoler.
[Stavanger Aftenblad 14. mai]

Leksefri for alltid!
Ved Borre ungdomsskole er hjemmelekser ut, og prosjektarbeid og mer selvstendig arbeid på skolen inn.
[Gjengangeren 14. mai]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant