Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 18 (30. april - 6. mai, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Slabbedaskene må bort!
Høyre ser ut til å mene ganske mye om norsk skole i disse tidlig-valgkamp-tider. På landsmøtet i helgen ble det sagt at gode lærere bør premieres, mens "slabbedask"-lærere, som for eksempel kommer sent og går tidlig, bør kunne sparkes. Retten til å starte privatskoler ble også hamret fast i partiprogrammet.
[Aftenposten 5. mai]

Skoler på anbud
Unge Høyre vil ha skolene ut på anbud. Ungdomspartiet tror skolene vil fokusere mer på kvalitet hvis de blir satt ut på anbud.
[Aftenposten 5. mai]

Ville sette elev i karantene
En skole i Bergen ville sette en elev på ni år i karantene i tre dager. Grunnen var at gutten hadde vært på ferie i England, og at en assistent ved skolen, som bor på en gård, var livredd for smitte fra munn- og klovsyke. Ekspertene advarerer mot slikt hysteri!
[Nettavisen 5. mai]

Lærerjakt på elever
Lærere ved Nordreisa vgs prøver nå å finne flere 10. klassinger som kan tenke seg å gå på denne skolen. Hvis ikke vil allmennfagstilbudet ved skolen bli halvert neste skoleår.
[Nordlys 5. mai]

Sensurerte russekort
Flere russekort er sensurert av ledelsen ved Øvrebyen vgs i Kongsvinger. Grunnen er usømmelige bilder og motto.
[Aftenposten 4. mai]

Lærer dømt for utukt
En lærer fra Trøndelag er dømt til 10 måneders fengsel for utuktig omgang med 5 mindreårige gutter som han var klassestyrer for, samt å betale 125 000 kroner i oppreisning til de 5 guttene.
[Dagbladet 4. mai]

Dårlige leseferdigheter
En 1. amanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universistetet i Oslo, tar i en artikkel i Dagbladet for seg en undersøkelse som viser at skolebarn leser dårligere nå enn tidligere. Hun peker også på hvor viktig det er å ha gode leseferdigheter med tanke på resten av livet.
[Dagbladet 4. mai]

Få sykemeldinger blant lærerne
Lærerne sykemelder seg sjelden, men når de gjør det, er det ofte ganske langvarige sykemeldinger.
[VG 4. mai]

LO-topp vil privatisere skolen
Lederen i Fellesforbundet, Kjell Bjørndalen, mener at skolen godt kan legges ut på anbud så lenge det opprettholdes offentlig styring.
[Nettavisen 4. mai]

Lærer og fotballtrener
Han er hovedtrener for Mandalskameratene (MK), nyopprykket lag i fotballens 1. divisjon. Men han jobber også på fulltid som lærer. Nå har han gitt beskjed til klubbledelsen at han ikke makter å fortsette som trener hvis han ikke blir kjøpt fri fra lærerjobben.
[Fædrelandsvennen 4. mai]

Lærerutdanningen følger gamle spor
Ved flere lærerskoler undervises det på gammel og tradisjonell måte. Det er et tankekors at dette i mindre og mindre grad er den undervisningsformen de nyutdannede lærerne vil møte i skolene de selv skal undervise.
[Stavanger Aftenblad 4. mai]

Ny storskole i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland ønsker å slå sammen Hetland vgs og Hinna vgs med en ny skole på Jåtten. Den nye skolen blir en av landets største med 1900 elever.
[Stavanger Aftenblad 3. mai]

142 millioner til skolekonsulenter
I fjor brukte Skoleetaten i Oslo 142 millioner kroner på å leie inn konsulenter.
[Dagsavisen 3. mai]

Ingen pensumkrav på folkehøgskolene
Utdanningsdepartementet vil ikke pålegge folkehøgskolene noe krav om obligatorisk pensum.
[Odin 2. mai]

Arbeidsmiljølov for elever
Utdanningsdepartementet vil lovfeste elevers arbeidsmiljø.
[Odin 2. mai]

Elever med i hjemmebrentliga
I Trondheim er flere elever i ungdomsskolen og videregående skole tatt for å ha solgt hjemmebrent til medelever. Det er snakk om store mengder av den ulovlige væsken.
[Dagbladet 2. mai]

Russ tagget politibil
Natt til onsdag ble en politibil ramponert og tagget av russ i Tromsø.
[Nordlys 2. mai]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant