Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 14 (2. april - 8. april, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Knallhard mot russehærverk
Fylkesordføreren i Rogaland har bedt fylkets rektorer ved de videregående skolene om å slå knallhardt ned mot russehærverk.
[Stavanger Aftenblad 6. april]

Misbruk av skolebokpenger!
Flere fylker har misbrukt deler av en bevilgning på 100 millioner kroner som var beregnet på å skaffe gratis lærebøker til elever ved videregående skoler. Blant annet er det kjøpt inn kopimaskiner og annet utstyr for noen av pengene. "Hårreisende!" sier Elevorganisasjonen.
[Aftenposten 6. april]

Slett kontroll av privatskoler
Statens Utdanningskontor har ikke penger til å kontrollere om privatskoler følger læreplanen, og om de har godkjente lærere.
[Aftenposten 6. april]

Giske gir etter, og godkjenner Oasen barneskole
Utdanningsministeren som torsdag fikk en ny søknad fra Oasen menighet om å drive privat kristen barneskole, sier at han vil følge stortingsflertallet, og godkjenne søknaden denne gangen.
[Aftenposten 5. april]

Skoleklasse berget ned fra fjellet
En klasse fra idrettslinja på Bardufoss videregående skole, ble reddet ned fra et fjellområde med helikopter og beltevogn. De hadde ligget værfaste i snøhuler siden onsdag.
[Aftenposten 5. april]

Vil granske ACE-lærebøker
Likestillingsombudet vil nå granske alle lærebøkene som brukes i ACE-pedagogikken. Hun vil finne ut om de bryter med norsk likestillingslov.
[Dagsavisen 5. april]

Singapore: SMS-melder skoleskulkere
En skole i Singapore har lagt opp til et system som automatisk sender tekstmeldinger til foreldre til elever som ikke er på skolen.
[Adresseavisen 4. april]

Foreldreaksjonen 2001
Foreldreutvalget for grunnskolen skal passe på at politikerne følger opp sine løfter i valgkampen, og har tatt initiativet til Foreldreaksjonen 2001, som vil aksjonere for å heve innholdet i skolen.
[Adresseavisen 2. april]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant