Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 12 (19. mars - 25. mars, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Ga hasj til elever!
En 20 år gammel undervisningsassistent har innrømmet at hun har gitt hasj til enkelte elever på skolen hvor hun arbeidet.
[Aftenposten 25. mars]

Skolen feilinformerte - Eleven får svi!
En elev ved Persbråten videregående skole fikk vite fra rådgiveren at hvis hun tok en ny eksamen før hun sluttet på skolen, så ville denne erstatte en tidligere tatt eksamen. Dette gjorde hun, men etterpå fikk hun vite at den forbedrede karakteren likevel ikke ville gjelde. Selv om flere instanser (skolesjefen og Statens utdanningskontor) mener at det bør gjøres unntak i denne saken, så nekter Læringssenteret! Eleven får støtte av Elevorganisasjonen, og det kan gå mot en rettssak.
[Aftenposten 25. mars]

Er Giske for kjapp?
Utdanningsministeren blir nå kritisert for å være for kjapp med sin fornyelse av norsk skolevesen. Noen av ankepunktene er betaling for skolegang ved sammenfletting av undervisning og skolefritidsordning (SFO), og evt brudd på enhetsskoletanken ved at de som ikke benytter tilbudet om SFO, nå kan føle at barna går glipp av verdifull undervisning.
[Dagbladet 24. mars]

Politiet tjener godt på russefeiring
Når russen i Bergen har fest, går en tredjedel av utgiftene med til å betale politiet for vakthold. Polititjenestemenn innrømmer at dette vaktholdet er lettjente penger, og det er også politiet som bestemmer hvor mange vakter som trengs.
[Bergens Tidende 24. mars]

Heldagsskolen kan passivisere
En professor mener at heldagsskolen ikke tar utgangspunkt i barnas behov for fri lek, men at det er foreldrenes behov for tilsyn av barna som har blitt det primære.
[Adresseavisen 23. mars]

Mindre tid for foreldresamvær med barn
Giske blir kritisert for at heldagsskole for seksåringer vil stjele verdifull tid for samvær mellom foreldre og barn.
[Dagbladet 23. mars]

Kristiansand bygger nye skoler
Kristiansand er i gang med byggingen av 4 nye skoler med en kostnadsramme på 450 millioner kroner.
[Fædrelandsvennen 23. mars]

Lærer tiltalt for sexovergrep
En lærer ble suspendert fra jobben sin med øyeblikkelig virkning etter at skolemyndighetene fikk vite at politiet har etterforsket han for sexovergrep mot to mindreårige elever. Saken skal snart opp for retten.
[Nordlys 23. mars]

Privatskolekø
I Oslo står hundrevis av elever på venteliste for å komme inn på private skoler. Det ser ut til å være en trend at foreldre vil ha barna sine på en alternativ skole.
[Aftenposten 23. mars]

Heldagsskole for seksåringer?
Utdanningsdepartementet og Norsk Lærerlag vil i et prøveprosjekt åpne for heldagsskole for seksåringer. Dette går i hovedsak ut på å fjerne skillet mellom den ordinære skolen og skolefritidsordningen.
[Aftenposten 22. mars]

Er motstander av heldagsskoleforsøk for seksåringer
Arbeiderpartiets forslag om en prøveordning med heldagsskole for seksåringer, faller ikke i god jord hos Høyre og Kommunenes Sentralforbund (KS).
[Nettavisen 22. mars]

Storbritannia: Hundrevis av skoler stengt
I Storbritannia er flere hundre skoler stengt på grunn av en snøstorm som raser over øyene.
[Nettavisen 22. mars]

Journalister inntar skolen
I Hordaland skal 60 journalister fra avis, radio og TV ut i ungdomsskolen og den videregående skolen. Grunnen er at elevene skal få mulighet til å spørre dem om det de lurer på angående yrket og mediespørsmål generelt.
[Bergens Tidende 22. mars]

Englandstur avlyst
To tiendeklasser i Førde har avlyst en Englandstur, og det lokale bondelaget betaler utgiftene som elevene allerede har betalt i forbindelse med den avlyste turen.
[Aftenposten 21. mars]

Mange privatskolesøknader
I Utdanningsdepartementet er det 70 privatskolesøknader som venter på behandling.
[Dagsavisen 21. mars]

Trolig nytt avslag for Oasen-skole?
Arbeiderpartiet har ikke lyst til å godkjenne en eventuell ny søknad fra Oasen-menigheten om å starte privat livssynsskole. Ap satser på at Sp likevel ikke vil stå hardt på kravet om at søknaden må godkjennes.
[Dagsavisen 21. mars]

Vannløs skole - toalettene stinker
Sameskolen i Lavangen har vært uten vann i en måned, blant annet med den konsekvens at toalettene stinker. Foreldrene truer nå med å holde elevene hjemme hvis kommunen ikke ordner opp.
[Aftenposten 21. mars]

Alternativ pedagogikk frister
Rektor ved Oslo Montessori skole mener at det er den alternative pedagogikken som gjør at foreldre sender barna sine til denne skolen, ikke generell misnøye med den offentlige skolen.
[Vårt Land 20. mars]

Gratis reklame-sekker til seksåringer i Telemark?
Ulike firmaer og organisasjoner i Telemark har gått sammen om å kjøpe inn skolesekker med refleks til alle fylkets seksåringer. Men lederen i Norsk Lærerlag Skien kaller dette uønsket reklame for barn.
[Telemarksavisa 20. mars]

Skolekutt lovlighetskontrolleres
Kristiansand vil kutte skolebudsjettet til beinet. Statens Utdanningskontor skal nå undersøke om skolekuttet er lovlig.
[Fædrelandsvennen 20. mars]

Forsvarer seg mot anti-privatskole-beskyldninger
Utdanningsministeren føler behov for å forsvare seg mot et inntrykk av at han er total motstander av private skoler. Han fremhever at han har godkjent 17 og avslått 22 søknader det siste året.
[Dagbladet 20. mars]

Utdanningsministeren blir indirekte instruert
Det er flertall i Stortinget for å godkjenne Oasen-skolen hvis det sendes inn en ny søknad. Avviser utdanningsministeren også denne søknaden, er det duket for konflikt blant de folkevalgte.
[Aftenposten 20. mars]

Lettere å få fritak fra KRL-faget?
Utdanningsministeren har diskutert KRL-faget med muslimer, foreldre og organisasjoner. Han innrømmet at det vurderes om det skal bli lettere å søke fritak fra deler av faget.
[Aftenposten 20. mars]

Skolebøker på nettet
Skoleweb AS er navnet på et firma som har som mål å gjøre skolebøker for videregående skole tilgjengelig på nettet.
[Aftenposten 19. mars]

Skolegave med uheldige konsekvenser
Politikerne har gitt spesialskolene i Oslo nye lokaler. Men penger til betaling av den skyhøye husleieøkningen følger ikke med.
[Aftenposten 19. mars]

Høyre: Fritt fram for private skoler!
Høyre mener at det må være opp til alle som ønsker det å starte egne skoler, så lenge kvaliteten på disse er bra nok.
[Dagbladet 19. mars]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant