Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 11 (12. mars - 18. mars, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Ett fag om dagen
Ved Sandnes videregående skole er både lærere og elever fornøyde med en prøveordning hvor alle ukas norsktimer undervises en dag, og alle engelsktimene en annen dag. Nå diskuteres det om ordningen skal utvides til andre fag. (Skolehjelperens mening er at ordningen høres svært interessant ut, men at et typisk forståelsesfag som matte (og kanskje naturfag) nok bør spres på mer enn bare en dag.)
[VG 18. mars]

Sp og privatskoler
Senterpartiet har på landsmøtet sitt bestemt seg for at mulighetene til å opprette private livssynsskoler bør innskrenkes.
[Aftenposten 18. mars]

Bondevik refser Ap
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik fra KrF refser Ap for intoleranse i privatskolepolitikken de fører.
[Vårt Land 17. mars]

Giske besøkte Elevtinget
Etter at Giske hadde deltatt på et møte på NTNU i Trondheim, avla han Elevtinget et besøk. Her refset han blant annet fylkeskommunene for ikke å ha brukt bevilgede penger til gratis skolebøker godt nok.
[Adresseavisen 16. mars]

Rusundervisning
På noen grunnskoler i Hordaland er det gjort forsøk med nye former for rusundervisning. Resultatet kan bli at det blir utarbeidet et mer gjennomtenkt undervisningsopplegg enn hva som er benyttet tidligere.
[Bergens Tidende 16. mars]

Vil aksjonere mot skolekutt
Foreldre i Kristiansand varsler en ny massedemonstrasjon mot skolekutt. Forrige gang de demonstrerte var i 1998.
[Fædrelandsvennen 16. mars]

NM i matematikk
Den nasjonale finalen i Abel-konkurransen, eller NM i matematikk for elever fra videregående skole, ble vunnet av 15 år gamle David Kunszenti-Kovacs for tredje året på rad. Det spesielle er at han fremdeles går på ungdomsskolen, mens de fleste andre konkurrentene går på vgs.
[Nettavisen 16. mars]

Lærer slo ned skolesjef
Det er tidligere skrevet om læreren som slo ned skolesjefen etter en uenighet i et personalmøte. Han er nå dømt til 18 dagers betinget fengsel og 10 000 kroner i bot.
[Nettavisen 16. mars]

Regjeringen vil fjerne IT-fag fra vgs!
Regjeringen foreslår å fjerne opplæringen i IT og personlig økonomi fra den videregående skolen. Forbrukerrådet er blant dem som protesterer.
[Aftenposten 15. mars]

Skole har ansatt egen imam
Rommen skole i Oslo har ansatt en egen imam. Rektor ved skolen oppfordrer alle andre skoler om å gjøre likeså. Skolehjelperens kommentar: "Det skulle bli sånn omtrent 2000 imamer på norske grunnskoler!" Norsk Lærerlag er skeptisk.
[Aftenposten 15. mars]

Billigere skolebøker
Et nytt forlag slapp denne uka en samfunnsfagsbok som er billigere enn bøkene fra de tradisjonelle forlagene. Grunnen er blant annet at de trykker opp bøkene fortløpende etter hvert som de blir bestilt. Senere skal de komme med andre bøker.
[Dagbladet 15. mars]

Høyre vil gi utdanningsstøtte til elever ved internasjonale skoler
Høyre har foreslått å gjenninnføre støtte til skolepenger for elever ved internasjonale og utenlandske skoler, etter at regjeringen har bestemt seg for at de vil fjerne denne støtten.
[Nettavisen 15. mars]

Advarer mot Oasen
En Sp-politiker, og tidligere medlem av Oasen-menigheten, advarer eget parti på Stortinget mot å stemme for at Oasen skal få tillatelse til skoledrift.
[Fædrelandsvennen 15. mars]

Elevorganisasjonen er samlet
Omlag 400 elever fra 170 videregående skoler er samlet på Elevorganisasjonens Elevting denne uka. På sakskartet står blant annet avskaffing av sidemålskarakteren og den kristne formålsparagarafen, medbestemmelsesrett ved læreransettelser og lettere å avskjedige dem, samt flere PC-er med Internett-tilknytning på skolene.
[Adresseavisen 15. mars]

Skolen skal kvalitetsjekkes
Som andre fylke i landet, skal skolene i Troms kvalitetsjekkes fra slutten av mars og ut skoleåret. Det er folk fra næringslivet, samfunnslivet, elever og foreldre som sammen med pedagoger skal si hva de mener om undervisning og prioriteringer.
[Nordlys 15. mars]

Legger alle skolebøkene ut på nettet
Rød Ungdom vil legge ut alle skolebøkene i den videregående skolen på Internett før skolestart etter sommeren. De gjør dette i en protest mot det de mener er lovbrudd fra Staten, som tvinger elever til å kjøpe bøker for tusenvis av kroner hvert år. De lover at de kommer til å legge ut bøkene på nettet, selv om det er ulovlig.
[Osloposten 14. mars]

Vil ikke ha reklame i vgs
Lærerforbundet vil ha forbud mot reklame i den videregående skolen. Det regjeringsoppnevnte Nyborg-utvalget mener at et slikt forbud bare skal gjelde i grunnskolen.
[Vårt Land 14. mars]

Immune lus i Skien
Flere barneskoler i Skien har problemer med lus som er blitt immune mot de vanlige lusemidlene.
[Telemarksavisa 14. mars]

Skoleelev må sone i fengsel for vold i friminuttet
En 17 år gammel elev ved Flekkefjord videregående skole må sone 30 dager i fengsel for å ha slått ned en ett år yngre elev i et friminutt.
[Fædrelandsvennen 14. mars]

"Isbading" på timeplanen
På Lunde ungdomsskole i Skien kunne noen elever velge å bade i sjøen framfor vanlig svømming i svømmehall. Isen manglet riktignok på sjøen denne dagen, men kaldt var det likevel.
[Telemarksavisa 13. mars]

Foreldre fikk delvis gjennomslag i SFO-saken
Oslo namsrett mener at det er i strid med opplæringsloven at foreldre til barn i SFO (skolefritidsordningen) må betale løpende utgifter til vaktmester og vedlikehold. Men de vil ikke stoppe den varslede prisøkningen.
[Aftenposten 12. mars]

Lærerforbundet vil ikke at skolene skal låne Fischer-ski
Skifabrikken Fischer har lånt ut gratis ski til barn i skoler og barnehager som ikke har utstyret selv. Dette vil ikke Lærerforbundet ha noe av, fordi det jo står "Fischer" på skiene, og det er "snikreklame"!
[Aftenposten 12. mars]

Fredningstid for skoler
Barneombudet foreslår at det skal være 5 års fredningstid fra en skole blir vedtatt nedlagt, til den stenger dørene for godt.
[VG 12. mars]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant