Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 9 (26. februar - 4. mars, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Leksefri annenhver uke
Olsborg skole og Sommerlyst skole i Troms er de første i fylket til å innføre leksefri skole fra neste skoleår. Men allerede nå skal det gjøres forsøk med leksefri annenhver uke i noen klasser.
[Nordlys 3. mars]

Erstatning til ordblind
En 27 år gammel ordblind trondheimsmann har fått 300 000 kroner i erstatning for mangelfull oppfølging og undervisning i grunnskolen og den videregående skolen.
[Adresseavisen 2. mars]

Får ikke fullføre 1. klasse på vgs
På Hornnes videregående skole må to kosovoalbanske elever dra hjem før de er ferdige med 1. klasse. 2 ganger tidligere har den eldste (19) av dem begynt i 1. klasse i ulike land uten å ha fått sjansen til å fullføre.
[Fædrelandsvennen 2. mars]

"Bånn i bøtta"-pris til Oasen
8. mars komiteen i Kristiansand har tildelt Oasen-senteret "Bånn i bøtta"-prisen for å prøve å lære skoleelever at mannen er sjefen i huset.
[Fædrelandsvennen 2. mars]

Kritikk for privatskolepolitikk
Utdanningsministeren får sterk kritikk for sin privatskolepolitikk, og da spesielt Oasensaken. Det var Høyre som startet kritikken i gårsdagens spontane spørretime i Stortinget.
[Vårt Land 1. mars]

Lærer tiltalt for utuktige handlinger mot elever
En mannlig lærer, som nå er suspendert fra en skole i Storfjord, er tiltalt for utuktige handlinger mot to skolejenter på under 16 år.
[Nordlys 1. mars]

Lærer er voldsanmeldt
En kvinnelig lærer ved en barneskole i Akershus er anmeldt for psykisk og fysisk vold mot skoleelever av foreldrene til 3 av elevene. Blant annet skal hun ha tatt kvelertak på en liten gutt, slik at han kom gråtende hjem med bloduttredelser på halsen. Politiet etterforsker nå saken.
[VG 1. mars]

Mishandling i skolegården
I en rettsak er det kommet fram hvordan ei jente ble regelrett mishandlet av to jevnaldrende jenter, mens andre skoleelever stod i ring rundt dem og ropte etter "mer blod".
[Aftenposten 28. februar]

Elevkriminalitet i skoletiden
Elever fra Gimle skole i Bergen mistenkes for å rane såvel sine medelever, som naboer til skolen - midt i skoletiden!
[Aftenposten 28. februar]

Lærer ble oppsagt etter skjennepreken for mobbere
Læreren, som hadde vært ansatt i over 30 år ved skolen, fikk sparken etter å ha slått ned mot mobbere. Mobberne, som ifølge læreren fikk hver sin personlige skjennepreken, fortalte en annen historie enn læreren hjemme. Resultatet ble oppsigelse på 7 timers varsel!
[Aftenposten 28. februar]

Betal - eller bytt skole!
To uker før fristen for søknad til videregående skole går ut, har Stortinget plutselig bestemt at elever ved internasjonale skoler ikke lenger skal få støtte gjennom Lånekassa. Dette kan medføre at enkelte ikke har råd til å fullføre utdanningen på den skolen de nå går på, og kanskje til og med må ta et år om igjen.
[Stavanger Aftenblad 28. februar]

Lærere i lønnsstrid med ministeren
Lærere strides nå med utdanningsministeren om hvordan den nye arbeidstidsavtalen skal brukes. Lærerne hevder at i stedet for å omdisponere lærere, og benytte de frigjorte ressursene på en bedre skole, kuttes det ned på tilbudet. Lærere blir trukket i lønn, i stedet for å bli tildelt nye arbeidsoppgaver.
[Adresseavisen 28. februar]

Ungdomsskolen i Nordkjosbotn består
Ungdomsskoleelevene i Nordkjosbotn var foreslått overført til Laksvatn. Nå er det imidlertid vedtatt at Nordkjosbotn får beholde ungdomsskolen.
[Nordlys 28. februar]

Dyrt skolenett i Trondheim
Skolene i Trondheim har satset mange penger på et skoledatanett. Nå viser det seg at de er bundet av en svært dårlig avtale med Telenor. Blant annet må alle datamaskiner som skal benyttes i nettet konfigureres og godkjennes av Telenor, noe som er tungvint og dyrt. Skoler har av denne grunn måttet takke nei til gode datamaskiner fra næringslivet.
[Adresseavisen 27. februar]

Streik på barneskole
På mandag streiket 3. klasse på Prinsdal skole. Det var en del av en ukes protestaksjon mot et budsjettkutt. For noen uker siden trakk foreldrene i driftsstyret seg på grunn av budsjettkuttet.
[Aftenposten 26. februar]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant