Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 7 (12. februar - 18. februar, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Dårlig helsekontrolltilbud
Tilbud om gratis helsekontroll i de videregående skolene i Telemark blir fulgt dårlig opp.
[Telemarksavisa 17. februar]

Reklamefri skole?
En leder i Aftenposten tar for seg et forslag om reklamefri skole.
[Aftenposten 16. februar]

Ungdomsskoleelever i barneskolen
Det blir ikke plass til dem på ungdomsskolene, derfor må to syvendeklasser i Tromsø fortsette neste skoleår på barneskolen. Elevene synes det et surt og urettferdig, og er irriterte over arrogante politikere.
[Nordlys 15. februar]

Trondheim kutter undervisningen til et minimum
Trondheim kutter undervisningstimene i barneskolen til lovens minimum, og vil heller ha to lærere i flere timer.
[Adresseavisen 15. februar]

Giske vil kjempe mot kristne privatskoler
Utdanningsministeren mener at de kristne privatskolene gjør seg selv en bjørnetjeneste, og vil kjempe mot alle skolene som drives etter den amerikanske ACE-tankegangen.
[Stavanger Aftenblad 15. februar]

Navnetrøbbel ved Søgne-skole
Ettersom Søgne får en ny ungdomsskole, må Søgne ungdomsskole bytte navn til Tangvall skole. Men for den nye skolen krangles det om den skal hete Tinntjønn eller Vedderheia.
[Fædrelandsvennen 15. februar]

Den norske mattekrisa
Matematikkfaget i den norske skolen er i fare. Elementære matematikkunskaper blant lærerskolestudenter blir stadig dårligere.
[VG 15. februar]

Fastlege - ikke for skoleungdom?
Helsetilsynet mener at fastlegeordningen ikke passer for skoleungdom, og at skolehelsetjenesten må forbedres for å gi et bra tilbud til disse.
[Vårt Land 13. februar]

Økende skulk blant jenter
Ved ungdomsskolen i Skien er det bekymring over stadig mer skulk, og det er blant jentene det økes mest. Tidligere var det flest gutter som skulket, mens det nå er jevnt fordelt.
[Telemarksavisa 13. februar]

Giske må forklare seg om Oasen-avslag
Utdanningsministeren avslo i forrige uke søknaden fra Oasen Bibelsenter om å starte opp en privat barneskole. Nå må han forklare seg for utdanningskomiteen, som mener han har konkludert på vekslende premisser.
[VG 13. februar]

Influensaen inntar Østlandet
Ved flere skoler på Østlandet rapporteres det om halvfulle klasserom og reduserte lærerstaber. Det er influensaen som herjer.
[Aftenposten 13. februar]

Fremtidens skole i Telemark
Fylkesskolepolitikere og rektorer i Telemark har diskutert hvordan skolen i Telemark skal se ut i fremtiden. Bort med karakterer og timeplan, og inn med trivsel, var noen av tankene.
[Telemarksavisa 12. februar]

Grim viser veien
Grim skole i Kristiansand var plaget av vold, skulk og stadige politibesøk. Skolen har imidlertid klart å løse problemene, og andre skoler kommer nå til Grim skole for å lære.
[Fædrelandsvennen 12. februar]

Rektorer om sorg
To rektorer forteller om hvordan det oppleves at elever plutselig rykkes bort, og særlig når det skyldes spesielle bestialske handlinger.
[Dagbladet 12. februar]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant