Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 6 (5. februar - 11. februar, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Tekstmeldinger på timeplanen
Lye ungdomsskole i Rogaland vil sette tekstmeldinger på timeplanen. Problemet er at elevene stadig oftere bruker tekstmeldingenes kodede form i hjemmestiler og andre oppgaver. Skolen vil nå se på tekstmeldingene som en egen sjanger, for lettere å lære elevene forskjellene mellom tekstmeldinger og et vanlig norsk skriftlig språk.
[Dagbladet 11. februar]

Skippet skolen for å kjøre brett
Han skippet skolen for å kjøre brett på heltid. Uten utdannelse angrer han på det i dag.
[Vårt Land 10. februar]

Elever uthengt på Internett
Lærerskolestudenter fra Høgskolen i Buskerud var på praksis ved Tromsdalen videregående skole. Elever fra denne videregående skolen kunne senere lese beskrivelser om seg selv på høgskolens nettsider, og mener at dette er taushetsbelagt informasjon.
[Nordlys 10. februar]

Svikt i KRL-faget
En rapport konkluderer med at KRL-faget ikke har fungert slik som det var ment. Blant annet kritiseres gjennomføringen av fritaksordningen.
[Stavanger Aftenblad 10. februar]

Vil betale for unge lærere
Skien kommune ønsker å gi 2 ekstra lønnstrinn til nylig utdannede lærere som vil jobbe i kommunen.
[Telemarksavisa 10. februar]

Mandige, macho og mattekyndige lærere!
Mandige, macho og mattekyndige lærere, det er hva undervisningsministeren vil ha. Han mener det er svært bekymringsverdig at det blir en stadig mindre andel av menn i skolen, og også at realfagskunnskapene blant lærerne blir mindre og mindre.
[VG 10. februar]

Rike var fattig
Kjell Kristian Rike, nå kjent sportskommentator, jobbet tidligere som lærer. Han mener utdanningsministeren må gjøre noe med en slunken lønningspose hvis det skal forventes at flere menn vil bli lærere.
[VG 10. februar]

Lærer med verdig avgang
Tidligere i denne uken sa han opp jobben ved Olderdalen skole i Kåfjord etter 31 år som lærer der. Folk som kjenner han, mener at det var en verdig avgang fra en som ikke godtar "skolerasisme og forakt for samisk kultur".
[Dagbladet 10. februar]

Giske sa nei!
Utdanningsministeren har endelig bestemt seg. Den private kristne Oasen-skolen får ikke godkjenning.
[VG 9. februar]

Fortsetter med hjemmeundervisning
Foreldrene som fikk nei av utdanningsministeren til å starte den kristne privatskolen Oasen, vil fortsette med hjemmeundervisning inntil de får godkjenning for skolen.
[Fædrelandsvennen 9. februar]

Språktest for fireåringer?
Oslo Høyre vil foreslå obligatorisk språktest for alle fireåringer. De som ikke snakker godt nok norsk, skal da ta et norskurs året før de begynner på skolen, slik at de ikke blir fremtidige skoletapere på grunn av dårlige norskkunnskaper.
[VG 9. februar]

Skoler kutter hjemmestiler!
Flere videregående skoler på sørlandet kutter hjemmestilene, siden det er så lett å laste dem ned fra Internett. Skolehjelperen mener dette er en lettvint og feil vei å velge, og tror ikke det vil føre til bedre skrivekunnskaper blant dagens unge!
[Fædrelandsvennen 9. februar]

Mobilmobbing
En ny type mobbing brer stadig om seg på skolene. Den går ut på at det sendes ekle og sårende tekstmeldinger mellom medelever.
[Dagbladet 8. februar]

Lærere velger kontantstøtte
En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at mange kvinnelige lærere velger kontantstøtte framfor lærerjobb.
[Nettavisen 8. februar]

Dyslektikere må betale
Trygdeetaten har innført 2000 kroner i egenandel for dyslektikere og andre som har behov for datautstyr som hjelpemiddel på skolen. Enkelte foreldre har ikke råd til dette.
[Fædrelandsvennen 8. februar]

Problematisk mange gamle lærere
Rektorene ved Porsgrunn videregående skole og Bø videregående skole hevder at det er et problem med for mange gamle lærere.
[Telemarksavisa 8. februar]

Frukt for hjernen
I Telemark er det startet en skolefrukt-ordning. Fra fylkeslegen hevdes det at dette kan virke positivt inn på undervisning og lærelyst.
[Telemarksavisa 8. februar]

Elever til utdanningsdepartementet
Fem elever ved Gulset ungdomsskole i Skien skal inn til utdanningsdepartementet for å få svar på noen spørsmål som de ikke syntes utdanningsminister Giske svarte godt nok på da han besøkte Skien i forrige måned.
[Telemarksavisa 8. februar]

Elever fører an i storstilet skoleendring
I løpet av et par år skal samtlige videregående skoler i Hordaland gjennomgå en fornyelse. Elevene skal ha mye å si gjennom denne fornyelsen.
[Bergens Tidende 8. februar]

Innvandrerforeldre møter ikke på skolens foreldrekvelder
Sogn videregående skole i Oslo arranngerer spesielle foreldrekvelder for minoritetsspråklige. Problemet er at nesten ingen møter.
[Dagsavisen 7. februar]

Sa opp lærer-jobben i protest
I Kåfjord kommune sa en lærer opp jobben sin ved Olderdalen skole i protest etter å ha vært lærer i 31 år i kommunen. Han protesterer mot det han mener er skoleledelse og foreldre som saboterer undervisningsopplegget.
[Nordlys 7. februar]

Småbarna kaster bort tiden på skolen!
En førskolelærer hevder at seksåringene kaster bort tiden på skolen, mens de heller burde slengt seg rundt i trærne.
[Stavanger Aftenblad 7. februar]

Seksårsreformen - en tabbe?
I en kommentar diskuteres det hvorvidt seksårsreformen har hatt den ønskede virkning.
[Stavanger Aftenblad 7. februar]

Elev druknet under svømmeundervisning
Ei jente i 8. klasse ved ved Haraldsvang ungdomsskole druknet tirsdag da klassen hadde svømmeundervisning.
[Aftenposten 6. februar]

Kuldeproblemer for skole
Det skal ikke være kaldere enn 19 grader i et klasserom. Derfor ble over halvparten av elevene ved Vestli barneskole sendt hjem fra skolen i går.
[Aftenposten 6. februar]

Delte ut rasistisk propaganda i skolegården
En elev hadde fått rasistisk propaganda av sin far, og delte det deretter ut i skolegården.
[Dagbladet 6. februar]

Elevbedrifter selger smykker og folkemusikk
På Valle vidaregåande skule har to elevbedrifter tjent gode penger. Den ene produserer smykker, og den andre har spesialisert seg på konsertformidling.
[Fædrelandsvennen 6. februar]

Dårligere leseferdigheter
Dagens ni-åringer leser dårligere enn for noen år siden. Høyre-lederen krever tiltak.
[Stavanger Aftenblad 6. februar]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant