Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 1 (1. januar - 7. januar, 2001)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Adgang forbudt for permitterte lektorer
I fjor var det en arbeidskonflikt ved Lundehaugen videregående skole, som blant annet resulterte i at skolen var stengt i 3 dager fordi 25 lærere var sykemeldt. En midlertidig løsning ble at 4 lektorer gikk ut i lønnet permisjon. Tre av dem får nå ikke lov til å vise seg på sin tidligere arbeidsplass.
[Dagsavisen 7. januar]

Debatt om dannelse
Lærerforbundet skal holde en konferanse i februar, hvor de blant annet vil starte en diskusjon om hvem som har ansvaret for barns dannelse. De legger vekt på at ikke bare skolen har dette ansvaret.
[Bergens Tidende 7. januar]

Giske: Grunnskolen skal være 10-årig!
Holden-utvalget har sett på hvordan ungdom kan komme fortere ut i arbeidslivet, og har foreslått å korte ned på grunnskoleutdanningen. Dette avviser utdanningsministeren.
[Dagbladet 6. januar]

Lærerstudenter og matematikk
Ved den ordinære matematikkeksamenen for studenter ved lærerutdanningen på Eik ved Tønsberg i mai, var det 35 prosent stryk. Da noen av disse skulle forsøke seg om igjen før jul, sammen med noen som skulle ta eksamenen for første gang, var strykprosenten hele 84 prosent!
[Aftenposten 6. januar]

Opprør mot drittsekk-TV
Lederne i både Lærerlaget og Lærerforbundet støtter oppropet mot drittsekk-TV som noen Bergens-rektorer står bak. De mener at program som for eksempel Hotel Cæsar, Baren og Villa Medusa ikke er egnet til å sendes i beste sendetid, og at programmene står for holdninger som er det motsatte av hva elevene blir lært på skolen.
[Dagbladet 5. januar]

London: 4-dagers skoleuke?
I deler av London er det nå så dyrt å bo at lærere og andre offentlig ansatte ikke har råd til å bo der med den relativt dårlige lønnen de har. Dette har skapt en lokal lærermangel som er så stor at enkelte skoler nå vurdere å innføre 4-dagers skoleuke.
[Aftenposten 5. januar]

Forlenget juleferie
I Kragerø førte strømbrudd til at elever og lærere ved 6 skoler bare måtte sendes hjem igjen i går morges.
[Telemarksavisa 4. januar]

Skolestiler på nettet
Mange lærere synes det er et problem at enkelte laster ned stiler fra internett og leverer dem i sitt eget navn. De synes det er vanskelig å bevise jukset.
[Dagsavisen 3. januar]

Begrepet "lekser" må bort
Rektor ved Ringstabekk ungdomsskole mener at leksefri og fleksitid ikke er veien å gå, men at det er hele begrepet "lekser" som må bort. Det er skolearbeidsmetodene som må forandres.
[Aftenposten 3. januar]

50 skoler nedlagt
Av 150 nedleggingstruede skoler i høst, er 50 nedlagt. 100 skoler er reddet, blant annet etter sterk nedleggingsmotstand fra foreldre.
[Bergens Tidende 2. januar]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant