Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 51 OG 52 (18. desember - 31. desember, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Pedagogisk revolusjon
Lærere og rektorer uttrykker skuffelse over at lærerhøyskolene ikke har en rolle som spydspiss i omleggingen av norsk skole. De mener at det trengs en pedagogisk revolusjon ved disse lærestedene.
[Aftenposten 30. desember]

Leksefri for 20 år siden
På Heistad ungdomsskole i Porsgrunn ble det gjort forsøk med leksefri allerede i 1981.
[Aftenposten 29. desember]

Leksefri?
Opinion har foretatt en meningsmåling på hva folk mener om skolelekser.
[Aftenposten 27. desember]

Fleksitid
Ved Haugen skole i Oslo har fleksitid og leksefri gitt bedre resultater.
[Aftenposten 26. desember]

Etterlyser skoletimer
Trondheim kommune har vist lite smidighet når det gjelder å gi ei jente med Downs syndrom den undervisningen hun har krav på. Foreldrene vurderer anmeldelse.
[Adresseavisen 22. desember]

Truet av medelever
En mor har tatt sønnen sin ut av undervisningen etter at hun oppdaget at en gjeng med medelever har truet ham til å gi dem penger, sigaretter og sprit. Hun krever nå handling fra skoleledelsen.
[Nordlys 21. desember]

Dyskalkuli - Ingen hjelp fra Lånekassen
Hun har toppkarakterer i alle fag fra videregående - bortsett fra i matte. Hun lider nemlig av dyskalkuli, som gjør at hun ikke kan forstå matematikk. Da hjelper det ikke at hun har kommet inn på musikkstudier i England. Lånekassen gir nemlig ikke støtte til dem som ikke står i matte!
[Aftenposten 21. desember]

Dyskalkuli - Nye Lånekasse-regler vurderes
En kommisjon som ble nedsatt under Bondevik-regjeringen (neida; ikke verdikommisjonen) endte med en innstilling om at det kan gis dispensasjon fra mattekravet for å få lån i Lånekassen hvis studiet ikke krever matematikk. Men innstillingen har vært "fanget" hos byråkratene de siste 3 månedene.
[Aftenposten 21. desember]

Nedleggingsnytt: Nordkjosbotn ungdomsskole i fare
Innbyggerne i Nordkjosbotn er i harnisk ettersom Balsfjord kommune på ny foreslår å legge ned bygdas ungdomsskole.
[Nordlys 19. desember]

Undervisningsdepartementet spredte datavirus
Flere e-poster angående voksenopplæring som undervisningsdepartementet har sendt ut, har inneholdt dataviruset Navidad. Mottagere av e-posten er blant annet aviser, universiteter, høyskoler og andre statlige og fylkeskommunale instanser.
[Fædrelandsvennen 19. desember]

Lærer saksøker skole
En lærer ble banket opp av en elev på Holmen videregående skole tidligere i år. Nå saksøker hun skolen fordi hun følte seg trakassert, og at skolen gjorde lite for å ivareta hennes interesser etter hendelsen.
[Nettavisen 19. desember]

Grunnskolestatistikk
De siste årene har det blitt flere elever i grunnskolen, færre skoler og større klasser. Ved starten av dette skoleåret var det 570 000 elever i grunnskolen, 117 000 flere elever enn for 10 år siden, mens antall skoler har gått ned med 150 i det samme tidsrommet.
[Nettavisen 19. desember]

Innvandrerskoler tømmes for elever
Flere typiske innvandrerskoler i Oslo opplever nå sterk nedgang i elevtallet. Verst er det ved Tøyen skole hvor 133 elever, eller mer enn hver fjerde elev har sluttet siden i fjor.
[Aftenposten 19. desember]

Trivelig læreryrke
Opinion har gjort en undersøkelse for Norsk Lærerlag som viser at 95% av lærerne trives nokså eller svært godt. Videre viser undersøkelsen at nærmere 60% sjelden eller aldri har tenkt på å slutte som lærer.
[Aftenposten 18. desember]

LO og NHO skuffet over skolepolitikk
Både LO og NHO er skuffet over skolepolitikken til fylkespolitikerne i Vest-Agder. De mener at det overhodet ikke er tatt hensyn til ønsker om å styrke den yrkesfaglige utdanningen.
[Fædrelandsvennen 18. desember]

Bønnerop i skolegården
På Lakkegata skole kalles det inn til fredagsbønn. Det er en del av et opplegg ved skolen i disse dager, hvor det fokuseres både på advent og ramadan.
[Aftenposten 18. desember]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant