Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 45 (6. november - 12. november, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Ap vil endre KRL-faget
Under Arbeiderpartiets landsmøte er det tatt til orde for at regjeringen kan tenke seg å forandre på det nye KRL-faget. Både innhold og navn vil bli vurdert.
[Vårt Land 10. november]

Grønt lys for sammenslåing
Medlemmene i Norsk Lærerlag og Lærerforbundet ga i dag grønt lys for å fortsette forhandlingene om sammenslåing.
[Vårt Land 10. november]

Lærer foreslo å lage pornofilm
På Vestlandske Lærarstemna i Bergen fredag, holdt en svensk lærer et foredrag hvor han fortalte om hvordan han en gang hadde foreslått for noen av sine pornofikserte gutteelever å lage en pornofilm.
[Bergens Tidende 10. november]

Bør tvinges til daglig trim
I en artikkel i Nordlys, hevdes det at elever i barne- og ungdomsskolen bør ha daglig trim, da dette blant annet kan redusere kreftfaren og være en forutsetning for normal utvikling av organer og vev.
[Nordlys 10. november]

Dyrere å gå på folkehøyskole?
Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett innebærer at elevenes egenbetaling for å gå på folkehøyskole trolig vil mer en dobles fra dagens 1500 kroner i måneden. Dette skyldes en kombinasjon av redusert stipend til elevene og redusert statstilskudd til folkehøyskolene.
[Aftenposten 9. november]

Utdanningsministeren og religionsfriheten
Kristne Friskolers Forbund (KFF) synes ikke at utdanningsministeren har håndtert ACE-skolenes søknad på noen god måte. De henviser til religionsfriheten i Norge, og mener at Giske har benyttet seg av billige poeng.
[Vårt Land 9. november]

Teknisk fagskole i Troms er nedleggingstruet
Det er foreslått å legge ned den tekniske fagskolen ved Breivika videregående skole. Undervisningen ved skolen er foreslått å gå over til å bli nettbasert.
[Nordlys 9. november]

Krever videregående utdanning i mekaniske fag
Den mekaniske industrien i midt- og øst-Telemark raser mot mangelen på mekanisk utdanning i regionen. For å få den rekrutteringen de trenger, mener de at de trenger et videregående undenvisningstilbud i nærheten.
[Telemarksavisa 9. november]

Elevene har fleksitid og avspassering
På Feda skole i Kvinesdal er det en forsøksordning hvor elevene har fleksitid med mulighet for avspassering. For hver time de er ekstra på skolen for å gjøre lekser før eller etter vanlig skoletid, får de en halv times avspassering.
[Fædrelandsvennen 9. november]

Myrdet barna, jobber som lærer!
I 1983 ble den mannlige læreren arrestert, og senere dømt til 21 års fengsel for å ha kvalt sine 2 barn. I dag jobber han som lærer ved ulike barne- og ungdomsskoler i Rogaland!
[Dagbladet 9. november]

En liten bedring for Oslo-skolen
Ni av ti skoler i Oslo som skulle være ferdig oppusset i år, er nå klare til ny bruk. For den tiende skolen er oppussingen utsatt.
[Aftenposten 9. november]

IKT og skoleutvikling
I en kronikk i Aftenposten reises spørsmålet om det er noe feil med IKT-satsingen i den norske skolen.
[Aftenposten 9. november]

Folkehøyskoler kan bli nedlagt
Tre folkehøyskoler står i fare for å bli nedlagt fordi fylkeskommunene skal spare penger. Skolene er Skjeberg folkehøyskole, Ringerike folkehøgskole og Numedal folkehøgskole.
[Aftenposten 9. november]

ACE-skolene vil tekkes utdanningsministeren
Det ble i går meldt om at utdanningsministeren vil si nei til de kristne ACE-skolene hvis det viser seg at de bryter likestillingsloven. Skolene vil nå fjerne de delene av pensum som det reageres mot.
[Vårt Land 8. november]

Raseri mot skolekutt
Foreldre til elever ved Haukås skole i Bergen raser mot at det er kuttet i bevilgningene som skulle brukes til å bygge større skole. "Ikke spesielt dårlig," presterte skolebyråden å si om situasjonen, som innebærer at 12 klasser må gå på skolen på skift for å dele på 5 vanlige klasserom.
[Bergens Tidende 8. november]

Kristiansands-russen samler inn penger til minnefond
Russen ved samtlige av de videregående skolene i Kristiansand har bestemt seg for å aksjonere til inntekt for Stine Sofie og Lenas minnefond.
[Fædrelandsvennen 8. november]

Private skoler har profitt som mål
I en kronikk i Dagbladet sier leder for Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, blant annet at de private skolene drives for å tjene penger, ikke utfra et samfunnsmandat. Ellers handler kronikken om utviklingen av privatskoler.
[Dagbladet 8. november]

Skoledagen starter med nyhetene
Foreldre til elever ved Haukås skole i Bergen raser mot at det er kuttet i bevilgningene som skulle brukes til å bygge større skole. "Ikke spesielt dårlig," presterte skolebyråden å si om situasjonen, som innebærer at 12 klasser må gå på skolen på skift for å dele på 5 vanlige klasserom.
[Fædrelandsvennen 7. november]

Utdanningsministeren sier nei til ACE-skolene
Utdanningsministeren mistenker at ACE-skolene (privatskoler) har læremateriell som er i strid med likestillingsloven. Hvis så blir endelig fastslått av likestillingsnemda, så lover Giske et rungende "nei" til disse skolene!
[Dagbladet 7. november]

Må ta bussen for å ha gym
Bjørnholt skole står splitter ny og ferdig neste høst. Men gymsal? Nei, det har den ikke, så derfor må elevene ta bussen til en annen idrettshall!
[Aftenposten 7. november]

Barneoppdragelse
Flertallet av lærerne mener at foreldrene skyver stadig mer av ansvaret for barneoppdragelsen over på skolen. Litt over halvparten mener også at foreldrenes krav til lærerne har økt de siste årene.
[VG 6. november]

Betingelser for kreativ tenkning
Professor Arnulf Kolstad ved NTNU i Trondheim har skrevet en kronikk i Dagbladet som handler om pedagogikkens formål og skolens utforming, og om betingelsene for kreativ tenkning og virksomhet i skolen.
[Dagbladet 6. november]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant