Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 44 (30. oktober - 5. november, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Oslo-lærere med dårlig norsk
Det kan oppleves som et stort problem når læreren snakker så dårlig norsk at elevene har problemer med å forstå. Dette har ført til at enkelte familier har flyttet, slik at barna kan gå på en annen skole.
[Dagbladet 4. november]

Protesterer mot elevflytting
Rådmannen i Trondheim har tegnet nye grenser på kartet med tanke på hvilke elever som skal gå på hvilke skoler. Dette vil medføre at enkelte elever må slutte i klassene sine, for å begynne i nye og ukjente. Foreldre, elever og skolen protesterer.
[Adresseavisen 4. november]

LO uten lærere?
Tidligere denne uka ble det meldt om en mulig sammenslåing av lærerorganisasjonene. I tillegg planlegger de en sammenslåing med politi og sykepleiere, og LO Stat sier at dette kan hindre videre samarbeid med dem.
[Aftenposten 4. november]

Lærere får ny arbeidstid
Departementet arbeider nå med en plan som innebærer en forsøksordning med ny arbeidstid for lærere. Dette skjer med bakgrunn i krav om mer effektivitet i skoleverket, sammen med høyere lærerlønninger.
[Bergens Tidende 3. november]

Skoleelev forbrent på bedriftsbesøk
En skoleelev ble forbrent, og andre elever fikk ødelagt klærne, da et uhell gjorde at de fikk en 460 graders varm sinksprut over seg. Dette skjedde da de var på et bedriftsbesøk.
[Aftenposten 3. november]

Næringslivet vil ikke hjelpe skolene med brukte PC-er
En ordning som var satt i gang av tidligere utdanningsminister Jon Lilletun, hvor næringslivet ble oppfordret til å gi sine brukte PC-er til skolene, har foreløpig ikke vært noen stor suksess.
[Aftenposten 3. november]

Skole sensurerte samiske nettsider
Ved Tomb jordbruksskole skulle de bare hindre elevene i å laste ned pornografiske nettsider. Det de ikke visste, var at sensureringsprogrammet de brukte også filtrerte vekk nettsider med samisk innhold. En samisk elev ved skolen møtte ingen forståelse for problemet fra skolens side, inntil Norske Samers Riksforbunds Ungdom sendte et brev til skolen.
[Aftenposten 3. november]

Foreldre saksøker kommuner
Flere og flere foreldre har begynt å forberede sak, eller holder på med å skaffe seg informasjon om hvordan de skal reise sak mot kommuner. Grunnen er manglende prioritering av inneklimaet på mange skoler. Foreldrene er for eksempel lei av at ungene kommer hjem fra skolen med hodepine fordi ventilasjonen eller lyset er for dårlig.
[Aftenposten 2. november]

Rene gutte- og jenteklasser
I en undersøkelse blant 500 av Norsk Lærerlags medlemmer, svarer omlag halvparten at de ønsker rene jente- og gutteklasser.
[Dagbladet 2. november]

Paris: kjøttforbud i kantina
I paris har mange skoler sluttet å servere storfekjøtt i skolekantina på grunn av redsel for kugalskap.
[Dagbladet 2. november]

Multihandikappede uønsket!
Det kan være svært vanskelig for foreldre å finne skoleplass for multihandikappede barn. Skolene har ikke råd til, og har ikke ressurser til å ta imot dem.
[Dagsavisen 1. november]

Flere datamaskiner til skolene!
SV mener at det bør brukes 1.4 milliarder kroner for å sikre at det er en datamaskin for hver tredje elev i skolen. I dag er det en PC per 9. elev i den videregående skolen, og en PC per 13. elev i grunnskolen.
[VG 1. november]

Lærerorganisasjonene slår seg trolig sammen
Det er mye som tyder på at de to lærerorganisasjonene Norsk Lærerlag og Lærerforbundet i neste uke vedtar å slå seg sammen fra og med år 2002. Den nye organisasjonen vil da telle omlag 126 000 medlemmer.
[Aftenposten 1. november]

Michigan: Datter skulket - far må i fengsel
Faren ble dømt til fengsel i 30 dager etter at datteren hadde skulket skolen i 7 mnd. For hver ekstra dag hun skulker fra nå av, må faren sitte en ekstra dag i fengsel.
[Nettavisen 31. oktober]

Harry Potter
Ved Ila skole i Oslo har en klasseforstander lest den første boken om «Harry Potter og de vises stein» for elevene sine. Meningene om boken er delte i 7. klassen.
[VG 31. oktober]

Skoledyr
Som en motvekt til datamaskiner og teknikk, er det i Bergen positiv vilje til å satse på dyr på skolen. Men kommunen har ikke råd.
[Bergens Tidende 30. oktober]

Vil leie skoler hvis private bygger dem
For å få fortgang på skolebygginga i kommunen, vil Ap i Tromsø at private skal bygge og eie skolene, mot at kommunen leier dem. SV reagerer.
[Nordlys 30. oktober]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant