Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 43 (23. oktober - 29. oktober, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Kamp om skolepenger
Skolene slåss om penger som staten utbetaler for videregående utdanning for personer over 22 år.
[Aftenposten 29. oktober]

Bort med lekser - gjør skolearbeidet på skolen!
En forsker i spesialpedagogikk fremmer noen interessante tanker om lekser og prøver. Han mener lekser skaper angst hos mange elever, blant annet fordi de ikke har fått dem til, eller ikke har gjort dem av andre grunner. Ved å gjøre skoledagen lengre, kan elevene gjøre seg ferdig med skolearbeidet på skolen. Da vil de ha "fri" når de kommer hjem, uten å ha leksene hengende over seg. Også prøver bør endres, slik at det i større grad er lov å ha med seg bøker og notater på prøvene, mener han.
[VG 28. oktober]

Skrivekurs for skoleungdom
Det er utviklet et interaktivt skrivekurs for ungdom, hvor målet er å skape kontakt mellom elever og forfattere på internett.
[Computerworld 27. oktober]

Skoleforbud mot mobiltelefon i Nord-Trøndelag
I Nord-Trøndelag har forbrukerutvalget gått inn for at det skal være forbud mot mobiltelefon i barne- og ungdomsskolen.
[Aftenposten 28. oktober]

Oklahoma, USA: Skoleelev utvist pga trolldom
I Oklahoma er ei 15 år gammel jente utvist fra skolen i 15 dager. Begrunnelse: Hun skal ha forhekset læreren så han ble syk!
[Aftenposten 28. oktober]

Med pysj på byen
Ved dramalinja på Hartvig Nissens skole har elevene fått i Operasjon Dagsverk-oppdrag å reklamere for en madrassbutikk. Arbeidet består i å se søvnige ut!
[Vårt Land 26. oktober]

Karakterfri åttendeklasse
Ved Gosen skole i Rogaland prøves det ut en ordning der åttendeklassingene ikke får karakterer det første halve året.
[Stavanger Aftenblad 26. oktober]

Fagerholt skole roser pressen
Fagerholt skole har sendt ut en pressemelding der de roser pressen etter den tragiske hendelsen med barnedrapene i Baneheia.
[Fædrelandsvennen 26. oktober]

Hva med lærerutdanningen?
En kronikk som diskuterer endringer i den norske lærerutdanningen.
[Dagbladet 26. oktober]

Lærerpress fra utdanningsministeren
Utdanningsministeren presser nå lærerne med at hvis det ikke kan vises til positive resultater i skolen som en følge av det forrige lønnsoppgjøret, kan de se langt etter en ytterligere opptrapping av lønna.
[Dagsavisen 25. oktober]

Rystet utdanningsminister
Utdanningsministeren sier han er rystet over deler av pensumet ved kristne privatskoler.
[VG 25. oktober]

Nedlegg skoleklassen
I denne kronikken diskuteres muligheten av å nedlegge skoleklassen, som jo er en samling av elever med ulike evner og interesser, der det eneste de har felles er alderen.
[Dagbladet 25. oktober]

Skolekutt i nord
Over 350 skoleplasser i den videregående skolen er foreslått nedlagt i Troms.
[Nordlys 24. oktober]

Religionsblanding
En undersøkelse som Norsk Lærerakademi (NLA) har gjort, viser at mange elever blander sammen religioner. En professor ved NLA mener at KRL-faget kan være en av grunnene til dette.
[Vårt Land 23. oktober]

Kan spare penger på å bygge mange skoler av gangen
Kristiansand kommune trenger flere nye skoler i årene som kommer. Ved å bygge flere samtidig, kan det være mulig å spare millioner.
[Fædrelandsvennen 23. oktober]

Ny mobbegrunn: foreldrenes inntekt
I Oppegård i Akershus har skolebarn blitt mobbet fordi foreldrene har lav inntekt, etter at den lokale avisa hadde skattelistene på trykk.
[Dagbladet 23. oktober]

Dyskalkuli
Han har ikke fagbrev eller jobb, og han har ikke studiemuligheter. Grunnen er at han lider av dyskalkuli, eller tallblindhet, som gjør at han faller helt ut i matematikk. Glimrende karakterer i andre fag, som for eksempel norsk, hjelper ikke.
[Dagbladet 23. oktober]

Mer vold i barneskolen
Det rapporteres om stadig mer vold i Oslo-skolene. Verst er det i barneskolen. I første halvår måtte omlag 30 lærere være borte fra skolen pga fysiske skader etter bitt, slag og spark fra elever.
[Aftenposten 23. oktober]

Voldselever isoleres
Ved Jordal ungdomsskole blir voldselever tatt ut av undervisningen i en uke, og fotfulgt av en lærer. Hvis voldseleven ikke angrer, blir det en uke til!
[Aftenposten 23. oktober]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant