Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 41 (9. oktober - 15. oktober, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Elever synes skolen er for dårlig
I en undersøkelse blant 700 elever, flesteparten fra videregående skole, mener mange at skolen ikke er bra nok. Spesielt synes de rådgivningstjenesten er for dårlig, noe Lærerforbundet langt på vei er enig i.
[Dagbladet 15. oktober]

Nedskjæringer i videregående opplæring
Alle partiene i Telemark fylkesting ønsker å styrke skolebudsjettet, men fylkesrådmannen har foreslått et kutt på 21 millioner kroner for 2001.
[Telemarksavisa 14. oktober]

Lærer med selvlagd vitnemål
Læreren fikk jobben etter å blant annet ha spesialpedagogikk på vitnemålet. Først halvannet år senere ble bedrageriet avslørt, med bot og betinget fengsel som resultat.
[Nettavisen 13. oktober]

Farlig skoletur til England
Totalt 11 elever på skoletur til Scarborough i England er blitt banket opp av engelskmenn.
[Bergens Tidende 12. oktober]

Elever blir sendt hjem
På grunn av sprengt budsjett, blir elever ved Gran skole i Oslo sendt hjem hvis læreren er syk.
[Aftenposten 12. oktober]

Ber Giske om busshjelp
Mandal kommune har bedt utdanningsministeren om gjennomgang av lovverket i forbindelse med gratis skoleskyss. Bakgrunnen er at elevene på Holum skole må ha full skoledag, fordi det ikke en noen bussavgang midt på dagen da de egentlig skulle ha sluttet.
[Fædrelandsvennen 11. oktober]

Frukt på skolene
Elevene ved Hasle skole i Oslo har undersøkt blant annet hvor mye frukt det spises på 111 skoler.
[Dagsavisen 11. oktober]

Skuffet over KRL-dommen
Tidligere denne uka ble det skrevet om at retten hadde kommet til at det ikke er brudd mot menneskerettighetskonvensjonene at det ikke kan søkes fullt fritak fra KRL-faget. Elevorganisasjonen i Norge er skuffet over dommen.
[Dagsavisen 11. oktober]

Viktig for en lærer
En lærer synes det en viktig med utdannelse innen det som skal undervises, mens elevene synes det er langt viktigere at læreren er god til å lære fra seg.
[Stavanger Aftenblad 10. oktober]

Hva med faglæreren?
Mange grunnskolelærere har ikke den nødvendige kompetansen for å undervise i enkelte fag. Spesielt gjelder dette for engelsk og realfag. Det tas nå til orde for å gjenreise læreren som en fagperson, i motsetning til en lærer som underviser alle fag i alle klassetrinn.
[Stavanger Aftenblad 9. oktober]

Endelig obligatorisk skolegang i Singapore
Fra og med 2003 vil det være 6 års obligatorisk skolegang i Singapore. I 1997 var det 1677 barn som ikke var innmeldt i noen skole. De fleste barn i Singapore har i dag en skolegang som kan sammenlignes med den norske i lengde. Den nye loven gjelder de få foreldrene som ikke melder barna sine inn i noen skole av en eller annen grunn.
[Nettavisen 10. oktober]

Den daglige gymtimen
I en artikkel i "Tidsskrift for Den norske lægeforening" tas det til orde for flere gymtimer. En daglig gymtime vil være bortimot en dobling av det ungdomsskoleelevene har i dag.
[Fædrelandsvennen 9. oktober]

Lærerdugnad ikke ulovlig
Det ble forrige uke skrevet om lærere ved Lyngdal jordbruksskole som jobber 10% ekstra uten lønn. Lærerorganisasjoner har hevdet at dette er ulovlig, men utdanningsdirektøren i Vest-Agder mener at det er innenfor lovverket.
[Fædrelandsvennen 9. oktober]

Får ikke søke fullt fritak for KRL-faget
Human-Etisk Forbund har tapt en ankesak i lagmannsretten om fullt fritak fra KRL (Kristendomskunnskap med Religions- og Livssynsorientering) i grunnskolen. Retten fant at den delvise fritaksordningen fra faget gjør at det ikke er i strid med menneskerettighetskonvensjonene.
[VG 9. oktober]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant