Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 40 (2. oktober - 8. oktober, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Vil ha mer kaos i skolen
En hjerneforsker mener at stadig hysjing på elevene, kan hemme evnen deres til kreativitet og problemløsning. Han mener at prating med sidemannen, lek, og til og med litt ulydighet, vil være med på å utdanne menneskene for fremtiden.
[Bergens Tidende 8. oktober]

Kan gå ut og leke i skoletimen
Ved mange av barneskolene i Bergen kan elevene nå være ute 45 minutter hver dag, i stedet for å sitte stille bak en skolepult.
[Bergens Tidende 8. oktober]

Bedre karakterer i byen enn på landet
En undersøkelse viser at tiendeklassinger i Trondheim by gjennomgående har bedre karakterer enn tiendeklassinger i distriktene rundt Trondheim. Et annet trekk er at jentene gjør det bedre enn guttene i alle fag.
[Aftenposten 7. oktober]

Hørselshemmede kan bo hjemme
I Rogaland bor nå 3 døve elever hjemme mens de er elever ved Hetland videregående skole. Dette kan de gjøre fordi fylket garanterer døvetolk så lenge de er i videregående skole. To av dem måtte bo på internat langt borte fra familien da de gikk på ungdomsskolen.
[Stavanger Aftenblad 6. oktober]

Engelsklærere uten engelskutdanning
I barneskolen har 6 av 10 engelsklærere ingen utdanning i engelsk utover den de har fra den videregående skolen.
[Stavanger Aftenblad 6. oktober]

Lærere jobber dugnad
Ved Lyngdal jordbruksskole må da ansatte jobbe omlag 10% ekstra for å få utbetalt full lønn. Dette er ikke en uvanlig ordning også ved for eksempel kristne privatskoler.
[Fædrelandsvennen 6. oktober]

Nyombygd skole kan bli nedlagt
Utvik skole i Stryn står i fare for å bli nedlagt fra neste høst. I sommer var den ferdig ombygd for omlag 1,5 millioner kroner!
[Bergens Tidende 5. oktober]

Klager over dårlig skolebygg
Ved Trondjord skole i Tromsø har lærere og foreldre nå tatt affære og påpekt en rekke mangler i et brev til ordføreren.
[Nordlys 5. oktober]

Økende vold blant niende- og tiendeklassinger
Det siste året har det vært en markert økning i voldsbruk blant niende- og tiendeklassinger i Kristiansand. Økningen er størst blant guttene, men jentene kommer også etter.
[Fædrelandsvennen 5. oktober]

Lærer forlanges avskjediget
Læreren som onsdag ble avslørt i TV2-programmet "Rikets tilstand" da han ga råd til ei kvinne om å la seg omskjære, blir nå krevet avskjediget fra jobben sin som lærer ved Lofsrud ungdomsskole av varaordføreren i Oslo.
[Aftenposten 5. oktober]

Medieelever mistet øremerkede midler
Mediekurset ved Sogn videregående skole i Oslo har bare fått halvparten av pengene som var lovet. Skoleetaten har brukt pengene på andre kurs.
[Dagsavisen 4. oktober]

California: Snikmord i hjemmelekse
Læreren ba elevene ved den videregående skolen om å gjøre rede for hvordan de ville velge ut en person, og planlegge å snikmyrde personen, uten å bli tatt for det.
[Nettavisen 4. oktober]

Mer til skolen
I forslaget til statsbudsjett, ligger det inne en økning på omlag en halv milliard kroner til videreutvikling av skolen. Blant annet skal omlag 100 millioner brukes til en viderutvikling av skolebokutlånsordningen i videregående skole.
[VG 4. oktober]

300 færre lærere i Oslo
Norsk Lærerlag hevder at opptil 300 lærerstillinger kan forsvinne i Oslo-skolen som en følge av regjeringens budsjettforslag.
[Aftenposten 4. oktober]

Gir skolebuss til Botswana
Elevene ved Åsane folkehøgskole i Bergen gir en skolebuss til en verdi av 220 000 kroner til funksjonshemmede barn i Botswana.
[Bergens Tidende 3. oktober]

Utdanningsministeren positiv til nynorskforsøk i Oslo
Oslo har sendt inn søknad om en prøveordning i kommunen som går ut på at noen skoler slipper nynorsk helt eller delvis. Utdanningsministeren er positiv til forslaget.
[Aftenposten 3. oktober]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant