Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 38 (18. september - 24. september, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Nordisk foreldrekritikk
Lærere, skoler og lærerutdanningen får alle kritikk av de nordiske foreldreorganisasjonene. De mener at foreldrene har alt for liten innflytelse og medvirkning på ressursbruken og innholdet i skolen.
[Nettavisen 24. september]

Færre barn kan svømme
Foreldre gir ansvaret for elevenes svømmeopplæring til skolen. Men skolene får ikke penger til å følge opp det læreplanen sier om svømmeundervisning. Resultatet er at stadig flere elever ikke kan svømme.
[Fædrelandsvennen 23. september]

Fortvilte rektorer i Lillesand
Rektorene i Lillesand fortviler etter at skolesektoren i kommunen må spare 11 millioner i løpet av de neste 4 årene. Dette vil blant annet medføre færre rammetimer, mindre spesialundervisning og færre lærerstillinger og barne- og omsorgsarbeidere.
[Fædrelandsvennen 22. september]

8-åringer leser dårligere
En undersøkelse viser at 8-åringer leser dårligere nå enn for 5 år siden, enda de nå starter på skolen ett år tidligere enn da.
[VG 22. september]

Elever tatt med hasj på kristen skole
To elever ble tatt med hasj og utvist fra den kristne Sygna vidaregåande skule i Balestrand. Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.
[Bergens Tidende 21. september]

Skolebiblioteket havnet i søpla
Ved Hellen skole i Bergen havnet bøker til en verdi av 20-30 000 kroner ved en feiltagelse i søpla. Feilen skjedde under flytting til et nytt bibliotek. Kasser med de verdifulle bøkene var plassert ved siden av kasser med utrangerte bøker som skulle kastes.
[Berges Tidende 21. september]

Stadig færre mannfolk i læreryrket
Det er nå 58% kvinnelige lærere i skoleverket. Dårlig lønn, lav status og krevende omsorg er noen av grunnene til at menn velger andre yrker.
[Nordlys 21. september]

Hva er en moderne skole? (2)
Det ble tidligere denne uka skrevet om lærerne og skolesjefen i Kristiansand som var uenige om hvordan nye Oddemarka skole skulle se ut. Nå har politikerne avgjort saken. Lærerne "vant".
[Fædrelandsvennen 21. september]

Skoler har liten kunnskap om sex-overgrep
Det er et fåtall lærere som har lært noe om sex-overgrep gjennom utdannelsen. Elever som blir utsatt for denne type overgrep, vil derfor vanskelig bli fanget opp og få nødvendig hjelp gjennom skolen.
[Aftenposten 20. september]

Matpakke
De aller fleste av elevene i 1. til 4. klasse har med seg egen matpakke, mens en fjerdedel av ungdomsskoleelevene dropper den. På 37% av alle ungdomsskolene er det mulig å kjøpe mat.
[Aftenposten 20. september]

Voksne i grunnskolen
I Birkenes kommune har 90 voksne satt seg på skolebenken. De vil fullføre den grunnskoleutdanningen som de helt eller delvis mangler.
[Aftenposten 20. september]

Gratis mobiltelefon
Alle sjetteklassingene ved Folkvang skole i Halden får gratis WAP-mobiltelefon. Denne skal brukes aktivt i skolearbeidet i et prosjekt om mobiltelefonbruk. Prosjektet varer i 3 år.
[Aftenposten 20. september]

Spesialundervisning - mest for gutter
En undersøkelse viser at 70% av ressursene til spesialundervisning går til gutter. Den viser også at spesialundervisningen ikke er et gode for den som får den, men at den har en god effekt for resten av klassen.
[Nettavisen 19. september]

Rett til å gå på den nærmeste skolen
Sivilombudsmannen mener at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet, og at de ikke kan tvinges til å gå på en annen skole av for kommunen praktiske årsaker.
[Stavanger Aftenblad 19. september]

Hva er en moderne skole? (1)
Oddemarka skole i Kristiansand skal bygges ny. Skolesjefen og lærerne ved skolen er sterkt uenige om hvilket av byggeforslagene som er mest fremtidsrettet og tilpasset den nye læreplanen.
[Fædrelandsvennen 19. september]

Satser på jentene
"Operasjen Minerva" vil heve jenters interesse for matematikk allerede fra barneskolen av.
[Gemini nr. 4 - 2000]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant