Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 36 (4. september - 10. september, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Med dyne til Frankrike
Noen av dem som drar for å gå på videregående skole i Frankrike, kan ikke snakke språket ordentlig. De som ikke har med seg egen dyne, må ta til takke med skolens ulltepper.
[Aftenposten 9. september]

Erstatning etter skoleulykke
Kommunen har endelig bestemt seg for å betale erstatning etter at han nesten ødela handa i en ulykke på Evje barneskole for snart 4 år siden.
[Fædrelandsvennen 9. september]

Norske ungdommer er gode til å lese
I det siste er det vist til undersøkelser som viser at mange nordmenn har problemer med å lese godt nok. Nå viser det seg at i alle fall noen er gode til å lese. De som går ut av ungdomsskolen er blant de beste i verden til å lese!
[Vårt Land 9. september]

Må innrette skoledagen etter skolebusstilbudet
Det hadde kanskje vært naturlig at skolebussen gikk når skolen sluttet, men ved Holum skole blir det annerledes. For å spare penger må bussruter kuttes. Resultatet kan bli at de yngste elevene må gå 3 fulle 6-timers-dager i stedet for noen timer hver dag.
[Fædrelandsvennen 9. september]

Elever har psykiske problemer (2)
Det er tidligere meldt om mange elever med psykiske problemer ved Mandal videregående skole. Nå advarer Elevorganisasjonen skolen mot å snakke seg bort fra problemene.
[Fædrelandsvennen 9. september]

Misnøye med skolebok-støtte
Det er tidligere meldt om at undervisningsministeren har bevilget omlag 1000 kroner til hver elev i bokstøtte i den videregående skolen. Det er imidlertid store forskjeller mellom skolene hvordan denne støtten kommer elevene til gode. Noen skoler bryter muligens reglene.
[Aftenposten 9. september]

Osloskoler på sparebluss
22 skoler i Oslo har fått beskjed og å stramme inn på budsjettene. Dette medfører blant annet færre lærere, større skoleklasser, og mindre nytt utstyr og vedlikehold.
[Aftenposten 8. september]

Nedleggingsnytt
Fylkesrådmannen i Rogaland har nå satt foten ned, og foreslår å nedlegge Tveit vidaregåande skole til neste år.
[Stavanger Aftenblad 7. september]

3900 - 4050 - 3948 - 4039
Det er ikke alltid så lett! Grensen for å få gratis skoleskyss er at det er minst 4 km mellom hjem og skole. Men etter flere oppmålinger (som sikkert har kostet atskillige månedskort på bussen) får endelig jenta gratis skyss til Dale skole i Volda. Kommunen lover å betale hvis Møre og Romsdal fylkeskommune nekter.
[Nettavisen 7. september]

Lek i skolens giftlager
Svært giftige plantevernmidler ble oppbevart i et skur på Årvoll skole. Barn har fritt kunnet løpe inn og ut av skuret.
[Aftenposten 7. september]

Elevråd anmelder bryggeri
Elevrådet ved Fiskå skole har bestemt seg for å anmelde Hansa Borg bryggeri etter at de sendte ut reklame for cider med 4,5% alkoholinnhold til elevrådet.
[Fædrelandsvennen 6. september]

Yrkesskadde lærere
Noen lærere rammes av fonasteni, eller heshet, som følge av overanstrengelser og stress. Nå vil de at sykdommen skal godkjennes som yrkesskade.
[VG 6. september]

Råkjøring på skolevei
I "Aksjon Skolevei 2000" har nesten hver fjerde kontrollerte bilist fått muntlig eller skriftlig reaksjon fra utrykningspolitiet. Over 20 000 bilister er kontrollert.
[VG 5. september]

Elever har psykiske problemer (1)
Ved Mandal videregående skole anslår helsesøsteren at omlag halvparten av elevene har snakket med henne om ulike depresjoner det siste året.
[Fædrelandsvennen 5. september]

Oppsigelse av av 12 lærere i Aust-Agder
Lærerforbundet varsler mulig arbeidsrettsak etter at 12 lærere i videregående skole vil bli oppsagt pga. reduserte klasser og nedleggelse av skogskolen på Bygland.
[Fædrelandsvennen 5. september]

Nettgymnaset har åpnet
Nettgymnaset er nå i gang med det de kaller Norges første rene internett-baserte videregående skole.
[Stavanger Aftenblad 5. september]

Internettetikk
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik mener at etikk for bruk av internett må inn i skolen.
[Vårt Land 5. september]

Doblet karaterklaging
I Telemark har antall klager på standpunktkarakterer i videregående skole doblet seg det siste året. Elevorganisasjonen mener at klageretten ikke er reell.
[Telemarksavisa 4. september]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant