Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 35 (28. august - 3. september, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Hvor blir det av realfagslærerne?
Rekrutteringen til realfagslæreryrket er stadig blitt dåligere. Kronikk i Aftenposten belyser dette.
[Aftenposten 3. september]

Lærere i fremtidig lønnskamp sammen med politi og sykepleiere
Norsk lærerlag og Lærerforbundet har pratet med organisjonene til politiet og sykepleierne. En ny stor yrkesorganisasjon kan bli resultatet.
[Aftenposten 3. september]

Avspassering
Teinå skole kan ungdomsskoleelevene avspassere. Det er undervisning mellom klokken 9 og 13, og elevene skal normalt være på skolen fra klokken 8 til 14.30, men de kan sitte til klokken 16, og da kan de avspassere den første timen, eller etter klokken 13 en annen dag.
[Stavanger Aftenblad 2. september]

Populært med fiskeoppdrettsutdanning
Akvakulturlinjen ved Rygjabø videregåande skole er i år plutselig blitt populær.
[Stavanger Aftenblad 2. september]

Mobiltelefon og lekser
En undersøkelse viser blant annet at skoleelever med mobiltelefon bruker mindre tid på lekser enn de som ikke har mobiltelefon.
[Nettavisen 2. september]

Pirataksjon
Rød ungdom sier at hvis ikke lærebøkene for videregående skole finnes gratis på internett innen ett år, så kommer de til å sørge for at det blir gjort.
[Dagsavisen 31. august]

Dårlig kvalifiserte lærlinger
Fra Telemark meldes det at mange søkere til lærlingplasser er ukvalifiserte. Dette skyldes både dårlige karakterer og høyt fravær. Kokkeutdanningen er spesielt hardt rammet.
[Telemarksavisa 31. september]

"Giftig" trusselbrev mot skole
Nore Neset skule i Os kommune fikk trusselbrev om at giftig gass skulle spres på skolen klokken 10 i formiddag. Skolen ble evakuert.
[Bergens Tidende 30. august]

Tusenvis skulket for å delta i en elevaksjon i Oslo
Omlag 10 000 elever fra videregående skole demonstrerte i Oslo for gratis skolebøker, og mot kutt i skoleklasser til neste år.
[Aftenposten 30. august]

Giske støtter elevaksjonen
Undervisningsministeren støtter kravet om gratis skolebøker i videregående skole.
[Aftenposten 30. august]

Private skoler øker i omfang
Omlag 1,5% av elevene i grunnskolen går på private skoler. En privat skoleplass koster maksimalt 23 000 kroner, men kan også være gratis.
[DinSide 29. august]

Skal lære mobiltelefon-folkeskikk
Det ble i går meldt om en skole i Danmark som bruker mobiltelefonen i undervisningen. Ved barneskolene Prestbakke og Folkvang i Halden skal også mobiltelefonen stå på timeplanen. Her er mobilskikk (folkeskikk) ett av de sentrale emnene.
[digitoday.no 29. august]

Tromsø-barn skal lære å bygge robot
NIF (Norske Sivilingeniørers Forening) vil åpne et såkalt Lego Mindstorms Center i Tromsø. I senteret kan barn mellom 9 og 15 år bygge lego-roboter. NIF håper at dette er et bidrag til å øke interessen for naturvitenskaplige og tekniske fag, som er nede i en bølgedal nå. Det første senteret av denne typen i Norge åpnet i Bodø i fjor.
[Nordlys 29. august]

Knivstukket på skolebussen
En 15-årig elev ved Bardufoss ungdomsskole ble stukket ned med kniv på skolebussen av en jevnaldrende elev ved Olsborg ungdomsskole på vei hjem fra skolen mandag. Skadene er alvorlige men ikke livstruende. Motivet skal være ukjent.
[Nordlys 29. august]

Krever dataprogram på nynorsk
Norsk Målungdom og Elevorganisasjonen vil aksjonere for at dataprogram som brukes i skolen, også skal finnes på nynorsk.
[Dagbladet 28. august]

Danmark: Lærer å lese med mobiltelefon
På en skole i Danmark benyttes mobiltelefonen i klasserommet, blant annet for å lære elevene i å skrive dansk.
[Aftenposten 28. august]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant