Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, UKE 32 (7. august - 13. august, 2000)

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt

Leksehjelp på nettet
Oslo Unge Høyre vil at kommunen skal bruke 4-5 millioner kroner til leksehjelp på Internett, istedenfor å bruke dem på barne- og ungdomsrådet i Oslo. Skolehjelperen mener at dette burde bli en tjeneste for hele landet. Det vil nok ta tid før det offentlige klarer å organisere noe slikt! I mellomtiden er det bare å bruke Skolehjelperens Skolehjelp. Denne er jo laget nettopp for at elever skal kunne få hjelp til skolearbeidet av andre som kan svare.
[Aftenposten 10. august]

Gratis skolebøker via nettet
Utdanningsministeren vil at skolebøker og undervisningsmateriell skal være gratis tilgjengelig via Internett. Dette skal være et skritt på veien til å fullfinansiere videregående utdanning.
[TA 11. august]

Gratis skolebøker på videregående
Utdanningsministeren har bevilget 100 millioner kroner til bokinnkjøp i 2. og 3. klasse på videregående skoler. Skolen vil stå for innkjøpene og deretter låne bøkene ut til elevene. Dette utgjør likevel bare omlag 25% av hva elevene må bruke på skolebøker i året.
[Adresseavisen 12. august]

Rystende tilstander i skolehelsetjenesten
I en undersøkelse får bare 2 av 18 kommuner godkjent når det gjelder skolehelsetjenesten. Hele 10 av de 18 kommunene følger ikke engang loven!
[VG 13. august]

Hjemmeundervisning tidoblet på 4 år
I høst vil omlag 500 barn i grunnskolen få hjemmeundervisning. Skolenedlegging, livssyn, mobbing og lang skolevei er de vanligste grunnene til dette. I Norge er det "undervisningsplikt", men ikke "skoleplikt", og dette gjør hjemmeundervisning lovlig innenfor bestemte regler.
[Bergens Tidende 12. august]

Mobiltelefon forbudt!
Flere skoler har nå innført mobilforbud inne på skolens område. I tillegg til at mobiltelefonene distraherer lærere og elever i skoletimene, har det også forkommet at det er blitt fusket ved å sende tekstmeldinger under prøver.
[Dagsavisen 9. august]

Foreldrene må engasjeres
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) mener at foreldrene må involveres mer i barnas skolegang for å bidra til kvalitet i skoleverket.
[Dagsavisen 9. august]

Lærer fra Tromsø vil kutte nynorsk-eksamen
En norsklærer ved Tromsdalen videregående skole i Tromsø er tildels enig med byråden i Oslo, som for noen dager siden tok til orde om å avskaffe undervisning i nynorsk for å bedre bokmålkunnskapene.
[Nordlys 8. august]

Jenter velger allmennfag
En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at jenter i større grad enn gutter velger allmennfaglig studieretning etter ungdomsskolen.
[Statistisk sentralbyrå 9. august]

Sønnene ramponerte skole - foreldrene betaler
Foreldrene til de 4 guttene i alderen 14-16 år som utførte hærverk på Kringsjå skole i Kristiansand, har bestemt seg for å betale de 42 000 kronene som sønnenes skadeverk beløper seg til.
[Fædrelandsvennen 8. august]

Brakkeundervisning i Kristiansand
I kommende skoleår må mange elever og lærere belage seg på et liv i brakker i Kristiansand. Dette skyldes både omfattende oppussing av skolebygg, samt at økende elevtall gir en prekær plassmangel.
[Fædrelandsvennen 8. august]

600 000 nordmenn trenger hjelp til å skrive og lese
AOF har gjort en undersøkelse som konkluderer med at nær en femtedel av norges voksne befolkning har lese- og skrivevansker.
[Aftenposten 8. august]

Palm vil ned i skolesekken
Palm kommer nå i en "ungdomsversjon". Den skal være enklere å bruke, har utskiftbare paneler (slik at det kan tynes mest mulig penger ut av brukerne, også etter at Palm-en er kjøpt), og den er strippet for minne (bare 2 MB igjen).
[Nettavisen 7. august]

Nesten alle lærerstillingene i Oslos grunnskoler er besatt
Av totalt 5000 lærerstillinger i Oslos grunnskoler, er bare 25 ubesatte. I mai manglet det fremdeles 280 lærere. Omlag 230 av lærerne, eller ca. 5%, mangler godkjent utdanning. Selv om dette er et for høyt tall, er det likevel bedre enn de siste årene.
[Aftenposten 7. august]

Rogaland har nok lærere
Det ble tidligere denne uka meldt om at Oslo har besatt nesten alle ledige lærerstillinger. Nå meldes det om det samme fra Rogaland.
[Stavanger Aftenblad 12. august]

Forrige uke | Neste uke | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant