Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLENYTT, AUGUST 2002

Forrige uke | Neste måned | Siste nytt

Kan kreve leirskolepenger tilbake!
Etter et stortingsvedtak er det ikke lov til å kreve penger for leirskole som arrangeres etter 1. august i år. Foreldre som allerede har betalt, kan kreve pengene tilbake.
[Aftenposten 22. august]

Bonuspenger til gode skoler
Hele 655 skoler hadde søkt, men bare 92 av dem fikk 50 000 kroner hver i bonus. Grunnen er blant annet gode oppnådde resultater ved skolene, og pengene kan brukes etter skolenes eget ønske.
[Aftenposten 22. august]

Leksehjelp
Ved flere skoler tilbys det nå leksehjelp utenom vanlig undervisningstid.
[Aftenposten 22. august]

Viktig at foreldre hjelper med leksene
En undersøkelse viser at jo mer foreldrene hjelper barna sine med leksene, jo bedre resultater får de på skolen. Forsåvidt ikke noe underlig i det!
[Aftenposten 22. august]

Ekstrem varme i klasserom
Ved flere skoler i Oslo er skolestarten preget av uholdbar og uutholdelig varme. Mellom 30 og 40 varmegrader er ingen temperatur det bør bedrives undervisning i, hverken for lærer eller elev.
[VG 22. august]

Nettstedet lekser.no er nedlagt
Dette er egentlig en nyhet fra forrige uke, men den tas med her likevel. Nettstedet lekser.no var et flott nettsted med masse lenker til stoff som var tilpasset læreplanen i grunnskolen. Men som for så mange andre, opplevde også dette nettstedet annonsetørke, og måtte til slutt legge inn årene. Derfor eksisterer ikke lekser.no lenger.
[Nettavisen 14. august]

Forrige uke | Neste måned | Siste nytt
© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant