Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLER OG UTDANNING

Utdanningshuset
Utdanningshuset tilbyr noen studier, blant annet "medisinsk sekretær" og "advokatsekretær". Studiene kan tas på dagtid over 1 semester eller på kveldstid over 2 semestre, og er godkjent i Lånekassen.

NAROM
Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) ved Andøya rakettskytefelt tilbyr kurs og undervisning for videregående skole og høyere.

Norsk nettskole
Grunnskolen på internett. Norsk nettskole gir fjernundervisning til elever i alle verdenshjørner. Den har over 50 elever i 23 ulike land. Forsøksprosjektet drives med støtte fra KUF.

Webskolen
"Gjennom pedagogisk nytenkning og teknologisk innovasjon skal WebSkolen AS skape en tilgjengelig, effektiv og god læringsarena. WebSkolen skal tilby egne produkter og formidle kurs fra andre leverandører."

Skoleadresser
Adresser til universiteter, høgskoler og skoler.

Folkehøgskoler
Informasjon om folkehøgskolene i Norge.

Leirskoler
Norsk Leirskoleforenings nettsted. Informasjon og adresser til leirskoler i Norge.

YoU - Yrke og Utdanning
Informasjon for elever i ungdomsskolen og videregående skole om videre yrkes- og utdanningsvalg. Utviklet av Nasjonalt læremiddelsenter.

Samordna opptak
Søknadsskjema og informasjon om samordna opptak til høgskoler og universiteter.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant