Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

UNDERVISNINGSOPPLEGG

Sjekk også ut de ulike fagsidene for å finne undervisningsopplegg spesielt for disse fagene!

Lære med skogen
Undervisningsprogrammet "Lære med skogen" er et tverrfaglig pedagogisk hjelpemiddel på skolens premisser. I Lære med skogens undervisningsmateriell tilbys opplegg fra barnehage til lærerutdanning.

Skole og landbruk
Akershus bondelag har utarbeidet ulike hjelpemidler om landbruket som kan bestilles. Mest beregnet for ungdomsskole og vgs.

Stjelogdel.com - en idebank for lærere
Stjelogdel.com er et nettsted der lærere i hele landet har mulighet til å arkivere sine undervisningsopplegg for å dele dem med andre, eller hente dem fram senere. Alle kan søke etter og laste ned opplegg, men for å legge inn dine egne opplegg, må du først registrere deg. Det er en god søkefunksjon for å finne akkurat det opplegget du er på jakt etter. Hvis alle lærere legger inn sine gode undervisningsopplegg her, kan det fort bli lærernes favorittsted nummer en på Internett!

Temaweb
Temaweb er beregnet for grunn- og videregående skole, der målsettingen er å gi elever og lærere hjelp til å jobbe tverrfaglig med tema- og prosjektarbeid. Temaweb sentrerer seg om fagene historie, norsk (litteratur), kunst og design (kunst og håndverk) og musikk. På Temaweb finner du dette presentert variert gjennom lærestoff, bilder, lydfiler og videosnutter. Temaweb skiller mellom Norge og Verden, for at også sammenhengen her skal komme godt fram.

Den kulturelle skolesekken
"Den kulturelle skolesekken" er en nasjonal satsing på mer kunst og kultur i skolen. Målet er å legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med, og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Nå teller vi deg også!
Statistisk sentralbyrå har utviklet et undervisningsopplegg for mellomtrinnet (5-7 klasse) i forbindelse med Folke- og boligtellingen 2001. Opplegget består av tre deler som tar for seg ulike tema. Elevene kan være med i en skoleundersøkelse med "eget" skjema som de kan sende inn til SSB for databehandling. De får se gamle folketellingsskjemaer, og ser nærmere på boligforhold og familiesituasjonen når deres besteforeldre og foreldre var barn. De får også sett nærmere på Norge og sammenlignet seg med andre land i Europa og resten av verden. Opplegget er gratis og finnes både på nynorsk og bokmål.

Rusgiftundervisning i skolen
Forbundet Mot Rusgift har utarbeidet hjelp til rusgiftsundervisning både for grunnskole og videregående skole.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Skal gi veiledning og støtte til de opplæringsansvarlige instansene i kommuner og fylkeskommuner, slik at barn, unge og voksne med store og særskilte opplæringsbehov blir sikret et forsvarlig opplærings- og utviklingstilbud.

Skoleporten
Skoleporten.no er et offentlig nettsted for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående opplæring, som åpner våren 2004.

Karlsøy skole
Karlsøy skole har utarbeidet noen (15) undervisningsopplegg i ulike fag hvor bruk av Internett er inkludert.

Høgskolen i Volda
Her er det en mengde fine artikler og forslag til undervisningsopplegg.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 27. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant