Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SPESIALUNDERVISNING

Under er forsøkt samlet noen lenker som fører til ressurser om spesialundervisning, eller informasjon om ulike funksjonshemminger som det må tas hensyn til i en skolesituasjon.

Elevsiden.no
Elevsiden.no er en veiledningstjeneste for foreldre, lærere og andre voksne som har ansvaret for barn i skolealder. Her finner du en rekke nyttige tjenester som hjelper deg med alt innen læring og pedagogikk.

Tourettes syndrom
Retningslinjer for pedagogiske tiltak for elever med tourettes syndrom.

Norsk Tourette Forening
Nettstedet for Norsk Tourette Forening med opplysninger om landstyret, fagrådet, videoer og litteratur samt adresser til T.S. foreninger i andre land.

NK
NK - Nasjonal Kompetanseenhet for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi. Opplysninger om NK's rolle og funksjon, personalet, de tre diagnosegruppene, kursreferater, NK-info osv.

Nettgymnaset for svaksynte
Nettgymnaset har en egen inngang for svaksynte elever.

Spesialpedagogikk og IKT
En hjemmeside innen spesialpedagogikk og IKT, der syn og hørsel er vektlagt.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant